cz en

Menu

Otázky a odpovědi

Nejčastější dotazy

Vyřízení průkazu DPMO

Cestující nenárokuje slevu na jízdném: odpovídající podobenka žadatele rozměru 35 x 45 mm a předložení dokladu totožnosti.

Cestující nárokuje slevu na jízdném:

  • cestující od 6 do 18 let věku (Junior 6-18 let): odpovídající podobenka žadatele rozměru 35 x 45 mm, doklad totožnosti nebo žádanka potvrzená zákonným zástupcem u juniorů 6-15 let, kteří nevlastní doklad totožnosti (nebo bez nutnosti vystavení průkazu DPMO prodej zlevněných kupónů po předložení průkazu ISIC scholar/student, průkazu IDSOK nebo žákovského průkazu).
  • studenti od 18 do 26 let věku (Student 18-26 let): odpovídající podobenka žadatele rozměru 35 x 45 mm, žádanka potvrzená školou a předložení dokladu totožnosti (nebo bez nutnosti vystavení průkazu DPMO prodej zlevněných kupónů po předložení průkazu ISIC, průkazu IDSOK nebo žákovského průkazu).

  • poživatelé plného invalidního a starobního důchodu: odpovídající podobenka žadatele rozměru 35 x 45 mm, oznámení o zvýšení důchodu nebo rozhodnutí o přiznání starobního důchodu nebo potvrzení státního orgánu o pobírání důchodu. Potvrzení nesmí být starší jak 2 měsíce. Předložení dokladu totožnosti.

  • občané starší 65 let (Senior 65+): odpovídající podobenka žadatele rozměru 35 x 45 mm a předložení dokladu totožnosti.

  • důchodci – držitelé platných průkazů vydaných Vojenským sdružením rehabilitovaných ČR, držitelé osvědčení podle § 8 zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů, soudního rozhodnutí podle § 29 zákona č. 87/1991 o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 87/1991 Sb“.,), potvrzení vojenské správy pro žadatele o mimosoudní rehabilitaci podle zákona č. 87/1991: odpovídající podobenka žadatele rozměru 35 x 45 mm, předložení dokladu totožnosti a dokladu o nároku na slevu.

  • držitelé zlaté Janského medaile nebo plakety - odpovídající podobenka žadatele rozměru 35 x 45 mm, předložení dokladu totožnosti, potvrzení ČČK o splnění podmínky pro přiznání zlaté Janského medaile/plakety.

Otázky a odpovědi

Pokud jste nenalezli odpověď, můžete využít níže uvedeného formuláře.

* Na dotazy a podněty s neúplnými údaji nereagujeme

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Prodejny:

Legionářská 1, Olomouc
+420 585 533 250
po-pá 6:00 - 18:00

Hlavní nádraží, Olomouc
+420 584 148 414
po-pá 5:00 - 19:00

Ostravská ul., Olomouc
+ 420 585 313 848, 917
po-pá 5:00 - 17:00
(smluvní prodejce)

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Copyright © 2022 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.