Otázky a odpovědi

Nejčastější dotazy

Vyřízení průkazu dopravce

Cestující nenárokuje slevu na jízdném: odpovídající podobenka žadatele rozměru 35 x 45 mm a předložení dokladu totožnosti

Cestující nárokuje slevu na jízdném:

  • děti od 6 do 15 let věku: odpovídající podobenka žadatele rozměru 35 x 45 mm a zákonným zástupcem vyplněná žákovská žádanka (zdarma k dispozici na prodejnách jízdenek DPMO nebo zde)
  • žáci a studenti od 15 do 26 let věku: odpovídající podobenka žadatele rozměru 35 x 45 mm, školou potvrzená studentská žádanka (zdarma k dispozici na prodejnách jízdenek DPMO nebo zde a předložení dokladu totožnosti)
  • poživatelé plného invalidního a starobního důchodu: odpovídající podobenka žadatele rozměru 35 x 45 mm, oznámení o zvýšení důchodu nebo rozhodnutí o přiznání starobního důchodu nebo potvrzení státního orgánu o pobírání důchodu. Potvrzení nesmí být starší jak 2 měsíce. Předložení dokladu totožnosti.
  • občané starší 70 let: odpovídající podobenka žadatele rozměru 35 x 45 mm a předložení dokladu totožnosti
  • důchodci – držitelé platných průkazů vydaných Vojenským sdružením rehabilitovaných ČR, držitelé osvědčení podle § 8 zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů, soudního rozhodnutí podle § 29 zákona č. 87/1991 o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 87/1991 Sb“.,), potvrzení vojenské správy pro žadatele o mimosoudní rehabilitaci podle zákona č. 87/1991: odpovídající podobenka žadatele rozměru 35 x 45 mm, předložení dokladu totožnosti a dokladu o nároku na slevu

Otázky a odpovědi

Pokud jste nenalezli odpověď, můžete využít níže uvedeného formuláře.

* Na dotazy a podněty s neúplnými údaji nereagujeme

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 150

Prodejny:

Legionářská 1, Olomouc
+420 585 533 250

po-pá 6:00 - 18:00, so 7:00 - 12:00

Hlavní nádraží, Olomouc
+420 584 148 414

po-pá 5:00 - 19:00, ne 14:00 - 19:00

Ostravská ul., Olomouc
+420 585 313 861
po-pá 5:00 - 17:00
(smluvní prodejce)

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Google Plus

Copyright © 2016 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © 2016 WINTERNET s.r.o.