Historie tramvajové dopravy v Olomouci

Již 18. ledna 1892 se městské zastupitelstvo rozhodlo vybudovat pouliční dráhu s parním pohonem. V dalších pěti letech vypracovala zvláštní komise návrh na stavbu elektrické dráhy a elektrárny. Práce byla svěřena firmě Siemens & Halske z Vídně s rozpočtem 303396 zlatých. Stavební práce byly zahájeny koncem roku 1897. Koncesi na stavbu a provozování dráhy vydalo c. a k. ministerstvo železnic ve Vídni dne 16. srpna 1898.

Tramvaj 223_99Tramvajová dráha byla jednokolejná, se šesti výhybišti a smyčkou u nádraží, normálního rozchodu 1 435 mm. Od nádraží vedla trať nejkratším směrem na tehdejší a znovu i dnešní Horní náměstí. Odtud odbočovala jedna větev nynějšími ulicemi Riegrovou, Palackého a Litovelskou na třídu Míru s výhybištěm za křižovatkou ulic Dvořákova - Na Šibeníku. Druhá větev vedla ulicemi Pavelčákovou, Havlíčkovou a Wolkerovou s ukončením výhybištěm u Fakultní nemocnice. Celková stavební délka byla 5,335 km. Z Horního náměstí Opletalovou, Zámečnickou a Sokolskou ulicí vedla 448 m dlouhá vlečná kolej do vozovny, která byla součástí stavby elektrárny. Technicko-provozní zkouška se konala 28. března 1899 a v sobotu 1. dubna 1899 byl za značné účasti obyvatel města i okolí zahájen pravidelný provoz s devíti motorovými a čtyřmi vlečnými vozy. Nejvyšší provozní rychlost byla nařízena na 18 km/hod, což umožňovalo stanovit interval na sedm a půl minuty na hlavním úseku. Na obou větvích se jezdilo v patnáctiminutových intervalech. Ve zbývajících devíti měsících roku 1899 bylo přepraveno 878 351 cestujícíh, v následujícím roce již 1 123 772 osob při počtu 21 707 obyvatel města.

K prvnímu rozšíření dráhy došlo v roce 1914 prodloužením ze třídy Míru ke hřbitovům, v roce 1933 k vojenskému letišti. V roce 1934 byla trať prodloužena od Fakultní nemocnice ke kostelu na Nové ulici. V této době byla celková provozní délka sítě 7,432 km, stavební délka pak 7,528 km. V roce 1936 byla v důsledku stavby nové budovy hlavního nádraží zrušena zdejší kolejová smyčka a nahrazena výhybištěm se dvěmi odstavnými kolejemi. Po čtyřiceti letech provozu, v roce 1939, bylo dosaženo dosud nejvyššího výkonu počtem 5 230 081 přepravených osob, v roce 1940 to bylo již 7 846 852 cestujících. Růst frekvence si vyžádal přestavbu dráhy na dvoukolejnou. Od zahájení rekonstrukce v roce 1940 byl během válečných let přestavěn úsek od hlavního nádraží k mostu přes Střední Moravu. Vrcholného výkonu bylo dosaženo v roce 1944 přepravením 19 567 700 osob.

Po odstranění válečných škod došlo ke znárodnění energetických zdrojů a tím i městské elektrárny. Pouliční dráha byla od svého vzniku součástí Elektrických podniků královského hlavního města Olomouce, později jen hlavního města Olomouce. Nyní zůstala spolu s autobusovým provozem ve správě města jako Dopravní podniky hlavního města Olomouce, později jako Dopravní podniky Jednotného národního výboru Olomouc, komunální podnik. V roce 1953 vznikl Dopravní podnik města Olomouce v nynější podobě.

Tramvaj 223Rozdělení podniku pouliční dráze nijak neuškodilo, naopak. V roce 1947 byla postavena dvoukolejná tramvajová trať do předměstí Hodolan. V roce 1948 byla prodloužena k Bělidlům. V letech 1949 - 1952 byly postupně zdvoukolejněny další úseky tratí a místo výhybiště u krematoria byla v roce 1953 uvedena do provozu kolejová smyčka. V roce 1954 byl zahájen provoz na dosud nejrozsáhlejší a nejsložitější stavbě, na přeložení ještě jednokolejných úseků z oblasti Horního náměstí do dnešní trasy Pekařská - ulice 8. května - náměstí Národních hrdinů - třída Svobody. V roce 1955 byl prodloužen tento úsek tratě dále k tržnici s ukončením smyčkou.

V témže roce byla postavena vlečná kolej z náměstí Národních hrdinů do vozovny. Nevyužité jednokolejné úseky a úsek tratě krematorium - letiště byly zrušeny. V roce 1957 byl zahájen provoz nových typů tramvají T1 na prodloužené trati z Bělidel do Pavloviček, v roce 1958 byla postavena smyčka poblíž hlavního nádraží a prodloužen úsek tratě na Nové ulici ukončený vratným trojúhelníkem.

V následujících letech byly zahájeny rozsáhlé rekonstrukce tělesa tramvajové dráhy včetně rekonstrukce trolejového vedení a kabelových rozvodů. Dochází ke zrušení úseku tratě ve třídě I. P. Pavlova, který byl v roce 1981 nahrazen novou tratí na vlastním tělese v Brněnské ulici, končící dvoukolejnou smyčkou v ulici Hraniční. V roce 1997 byl otevřen nový úsek tramvajové tratě spojující hlavní nádraží s lokalitou tržnice přes třídu Kosmonautů, přičemž byla zrušena smyčka v blízkosti tržnice.

 

Autoři: I. Hloch, Ing. T. Potěšil, J. Růžička

Zpracoval: p. Ondřej Pícha

Významní partneři veřejné sbírky:

Olomoucký krajStatutární město OlomoucDPMOEsmediaHampl

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.