Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek a mobilní aplikace v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky:

  •  www.dpmo.cz 
  •  eshop.dpmo.cz  

Stav souladu

Tyto internetové stránky a mobilní aplikace jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 15. 3. 2023.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Dopravním podnikem města Olomouce, a.s.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly internetové stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám, prosím, vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek, prosím, kontaktujte:

Dopravní podnik města Olomouce, a. s.
Koželužská 563/1
poštovní schránka 133
779 00 Olomouc

e-mail: dpmo@dpmo.cz  

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra odbor eGovernmentu náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.