cz en

Menu

Vrácení jízdného

Výňatek ze Smluvních přepravních podmínek

 

Čl.11. Vracení jízdného dopravcem při neprovedení dopravy a vystavování duplikátů

1) Za ztracené, odcizené, poškozené průkazy a ztracené, odcizené, poškozené a nevyužité jízdní doklady se duplikáty nevydávají a neposkytuje se náhrada.

2) Cestující má právo na vrácení jízdného zaplaceného za nevyužitou nebo jen částečně využitou časovou jízdenku s měsíční nebo delší platností, z důvodů, které jsou na straně cestujícího. Toto ustanovení platí pouze pro jízdenky vydané DPMO v prodejnách DPMO pro zónu 71 a pro kombinace s touto zónou, s výjimkou ročního Senior Pasu. Cestujícímu bude vrácena částka za celé nevyužité dny, snížená o 10% z celkové hodnoty příslušné časové vrácené jízdenky. Nárok na vrácení jízdného má pouze držitel vrácené jízdenky nebo zákonný zástupce držitele vrácené jízdenky, a to po předložení svého platného dokladu totožnosti. Nárok cestující uplatní u dopravce, který jízdní doklad vydal. Nárok nelze uplatnit zpětně.

3) V případě nahlášení ztráty, odcizení nebo poškození průkazu vydaného dopravcem nebo časové jízdenky, vydá dopravce duplikát průkazu časové jízdenky v ceně 2 Kč a duplikát časové jízdenky v ceně 50 Kč. Toto ustanovení platí pouze pro zónu 71 a pro jízdenky vydané dopravcem DPMO. Duplikát časové jízdenky je možno vydat pouze u nepřenosné měsíční, čtvrtletní, 10 měsíční a roční jízdenky, vyjímaje Senior Pas. Vydání duplikátu časové jízdenky bude cestujícímu provedeno pouze jednou v kalendářním roce.

 

Odkaz na Smluvní přepravní podmínky: 

https://www.idsok.cz/system-idsok/smluvni-prepravni-podminky/

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Prodejny:

Legionářská 1, Olomouc
+420 585 533 250

po-pá 6:00 - 18:00, so 7:00 - 12:00

Hlavní nádraží, Olomouc
+420 584 148 414

po-pá 5:00 - 19:00, ne 14:00 - 19:00

Ostravská ul., Olomouc
+ 420 585 313 848, 917
po-pá 5:00 - 17:00
(smluvní prodejce)

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2020 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.