Restaurátorský záměr

Restaurování stroje je možno rozdělit do dvou základních skupin; skupina A a skupina B

Skupina A – pojezd stroje zahrnující:

 • Nýtovaný rám - Pískování roštu vozového rámu, kontrola jeho stavu, výměna opotřebených částí, zavaření drobných prasklin kontrola exponovaných svarů nedestruktivní metodou (kapilární zkouška), kontrola nerozebíratelných spojů (nýtování), proměření roviny rámu a vyrovnání případných deformací
 • Rozsochy včetně konzol a koníků - všechny díly očistit, zkontrolovat opotřebení, v případě nutnosti opravit
 • Ložiskové skříně s kluznými výstelkami a mazacími knoty - skříně očistit a případně opravit, funkční kluzné plochy egalizovat, dosadit nové mazací knoty, zkontrolovat kolmost náprav
 • Dvojkolí - kontrola kol, náprav, ozubených převodů, v případě potřeby opravit, okolky kol přetočit, ložiskové čepy egalizovat kola opatřit novou obručí s novým průměrem kola a profilem, který je dán technickými podmínkami pro nové vozidlo !
 • Listové pružnice - jednotlivé listy pružnic očistit, kontrolovat, napružit, poškozené vyměnit, jednotlivé pružnice vyvařit v konservačním oleji, zpětná montáž do svazů pomocí opasků
 • Podružné vinuté pružiny - čistit, kontrolovat, případně nahradit
 • Spřáhla - spřáhla kontrolovat, spřáhla musí být volně pohyblivá po celé kluzné funkční ploše, provést aretaci spřáhla v nefunkční poloze
 • Ruční brzda - očistit, opravit, vyzkoušet funkci, natřít a konzervovat
 • Trakční motory - celková oprava trakčních motorů ve specializované dílně, kontrola izolačního stavu s případným převinutím kotvy, vše proměřit. Vyhotovit protokol o provedených zkouškách.

Skupina B – vozová skříň zahrnující:

 • Nosný dřevěný pražcový rošt vozové skříně - kontrola a oprava nosného dubového roštu vozového rámu.
 • Kostra vozové skříně - kontrola a oprava dubových pražců nosného roštu, dubových tvarových sloupků, dubových vazníků střešních kružin, bude nově vhodným způsobem vyztužena vyvýšená stropní část nesoucí sběrač
 • Boční a čelní stěny - kontrola a oprava dřevěných a plechových částí, impregnace, nátěr antirezonančním prostředkem
 • Střecha se zvýšeným zástřeškem - kontrola a oprava nosných dřevěných hranolů, klížených kružin, modřínových palubek, překližky, potažení střechy impregnovanou tkaninou
 • Podlaha - kontrola a oprava dubových prken a dubových latí lichoběžníkového průřezu
 • Okna a dveře - kontrola a oprava dubových rámů vyztužených mosaznými rohovníky, kontrola skel, výměna skel větracích i pevných oken světlíku – skla budou použita buď pískovaná nebo leptaná
 • Interiér vozu - kontrola a oprava příčných stěn se zasouvajícími se dveřmi, vnitřního obložení stěn, podélných sedadel, záchytných podstropních držadel a dalšího provozního vybavení vozu, konzoly podstropních držadel budou rekonstruována do původní podoby na původní místa
 • Elektrická zařízení - kontrola a oprava pantografu pro dvousměrné vozy, bleskojistky, kontrolérů, dodání nové kabeláže silových i pomocných obvodů elektroinstalace, repase případně zhotovení nových brzdových odporů atd.
 • Povrchové úpravy – nátěry - provedení nátěrů vnějších i vnitřních
  Veškeré nátěry provést v původních odstínech barev z doby výroby nového vozidla pro DP Praha. Nátěr spodní části rámu vozu provést v černé barvě.
 • Drobné kování - Mosazné odlívané součásti následně niklované – chemické stažení defektní vrstvy pravděpodobně niklu (pozor na naleptání základního kovu), ruční přeleštění mosazného odlitku, niklování.
 • Ovládací deska stroje - Nutno zpracovat restaurátorským způsobem. Po odstranění původních laků je nutno obráběné plochy včetně názvu firmy, loga atd. velmi pečlivě ručně přesmirkovat. Křížově vroubkované pole bude natřeno černou barvou, vystouplé smirkované plochy budou v případě oceli konservovány, v případě mosazi nebo bronzu budou lakovány bezbarvým lakem. Obdobným způsobem budou restaurovány i ovládací kliky.

Dokument "Restaurátorský záměr - zpráva" byl vypracován firmou Flirex dlouhodobě se zabývající technickými památkami.

Významní partneři veřejné sbírky:

Olomoucký krajStatutární město OlomoucDPMOEsmediaHampl

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.