Změna v odbavování zastávek při mimořádných událostech

Z důvodu zvyšování bezpečnosti při odbavování cestujících autobusy na tramvajových zastávkách a trasování náhradní autobusové dopravy (dále jen NAD) při MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH je vydáno toto Přepravní opatření.

Změna trasování

Při neprůjezdném úseku Neředín – Palackého pro tramvaje bude nasazena NAD v trase Palackého – Neředí a zpět. Při volném průjezdu tramvajové točny na Neředíně budou autobusy NAD obsluhovat tramvajové zastávky Neředín, krematorium a dále pokračovat na tramvajovou točnu. Při neprůjezdné tramvajové točně budou autobusy NAD obsluhovat autobusové zastávky Neředín, krematorium a otáčení bude prováděno na kruhovém objezdu pod točnou Neředín.

   

 

Zastávka Palackého se bude obsluhovat jen ve směru Neředín, kde bude prováděn výstup i nástup cestujících. V tomto případě budou řidiči po odbavení zastávky Nádraží město pokračovat po trase ul. Palackého – Hynaisova - Legionářská na tramvajovou zastávku Palackého směr Neředín.

Při neprůjezdném úseku Hlavní nádraží – Pavlovičky pro tramvaje bude nasazena NAD v trase Hlavní nádraží – Pavlovičky a zpět. V úseku Hlavní nádraží – Hodolanská v obou směrech bude NAD vedena ul. Jeremenkova – Tovární – Hodolanská s obsluhou autobusových zastávek Fibichova a Autobusové nádraží podchod.

 

 

Obsluha zastávek při náhradní autobusové dopravě za tramvaje

Tramvajové zastávky, které se nacházejí na samostatném tramvajovém tělese, jsou nahrazeny stejnojmennými autobusovými zastávkami situovanými v jízdním pruhu pro individuální automobilovou dopravu. Jedná se o zastávky v úsecích Wolkerova – Nová Ulice, Envelopa – Hlavní nádraží a Trnkova.

Na zastávce Výstaviště Flora (zastávka „Vídeňského“ typu) najíždí v obou směrech řidiči NAD na tramvajové těleso a odbavují zastávku ve stejné poloze jako tramvaj.  

Na základě připomínek řidičů autobusového provozu dochází ke změně obsluhy vybraných tramvajových zastávek NAD (viz tabulka), které budou nahrazeny autobusovými zastávkami.

 

Na ostatních tramvajových zastávkách NAD najíždí k hraně zastávky.

Tato změna organizace NAD se týká pouze operativního řízení provozu. Při plánovaných výlukách bude trasování NAD a způsob odbavování zastávek za tramvaje řešeno vždy samostatným Přepravním příkazem.

Toto Přepravní opatření bude platné od 12. 8. 2019. Od tohoto data bude při MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH náhradní autobusová doprava zastavovat na zastávkách podle tohoto přepravního opatření.

 

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.