Povinně zveřejňované údaje

Zde naleznete povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Název subjektu

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Důvod a způsob založení

viz Profil společnosti

Organizační struktura

viz Organizační struktura

Kontaktní spojení

viz Kontakty

Kontaktní adresa

Dopravní podnik města Olomouce, a. s.
Koželužská 563/1
poštovní schránka 133
779 00 Olomouc

Adresa internetové stránky

www.dpmo.cz

Datová schránka                            

mtsdrnx 

Adresa e-podatelny

sekretariat@dpmo.cz

Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s. - č. účtu: 8010-0909113883/0300 

IBAN: CZ73 0300 0080 1009 0911 3883

BIC / SWIFT: CEKOCZPP

Identifikační číslo

IČ: 47676639

Daňové identifikační číslo

DIČ: CZ47676639

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací, platný od 1. 7. 2021

Výroční zprávy

viz Výroční zprávy

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.