cz en

Menu

Informace o zpracování osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation) EU 2016/679 stanovuje správcům osobních údajů povinnost informovat fyzické osoby (subjekty údajů) při získávání jejich osobních údajů o rozsahu a způsobu jejich zpracování.

Zpracování osobních údajů (dále jen OÚ) poskytnutých fyzickými osobami na webovém portálu Dopravního podniku města Olomouce, a.s. má následující parametry:

Správce OÚ

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Další zpracovatelé OÚ/účel

Winternet s.r.o. /webhosting

Místo uložení OÚ

Winternet s.r.o., tř.17.listopadu 43, Olomouc

Místo zpracování OÚ

pověřená pracoviště DPMO, a.s. + Winternet s.r.o. v Olomouci

Účely zpracování OÚ

poskytování informací, evidence žádostí

Právní titul zpracování (zákonný důvod)

ano (souhlas subjektu OÚ)

Kategorie údajů

osobní údaje (jméno, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa)

Kategorie subjektů OÚ - zaměstnanci

ano

Kategorie subjektů OÚ - zákazníci

ano

Kategorie subjektů OÚ - externí osoby

ano

Lhůta zpracování OÚ

3 měsíce

Předávání OÚ jiným příjemcům

ne

Předávání do třetích zemí

ne

Ochrana OÚ přístupovými právy

ano

Ochrana OÚ fyzickým zabezpečením přístupu

ano

Dokumentace opatření

Interní směrnice pro ochranu OÚ

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.