cz en

Menu

Jízdné

BEZPLATNÁ přeprava Seniorů od 65 let od 1. července 2019

Dne 14. 1. 2019 schválila na svém zasedání  Rada města Olomouce bezplatnou přepravu všech cestujících od 65 let věku bez ohledu na místo bydliště s platností od 1. 7. 2019. Nárok na bezplatnou přepravu prokáže cestující od 65 let věku při kontrole předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu nebo jiného osobního dokladu, který obsahuje fotografii a údaj o datu narození, případně průkazu IDSOK nebo průkazu vystaveného u DPMO.

Schválení bezplatné přepravy se netýká důchodců do 65 let, kteří i nadále budou mít nárok na zlevněné 1denní až roční jízdné.


 

Ceny jízdného a poskytované slevy od 1. 9. 2018

Na linkách městské hromadné dopravy provozovaných DPMO, a.s. v zóně 71 se od 1. 9. 2018 ceny občanského a zlevněného jízdného nemění.

Zlevněné (zvláštní) jízdné ve výši max. 25% plného (občanského) jízdného se od 1. 9. 2018 NEUPLATNÍ se souhlasem objednatele (podle ustanovení Výměru MF č.02/2018 (odst. 4 a 7 Přílohy č. 2,), kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami,) na všech spojích linek městské hromadné dopravy provozovaných DPMO, a.s. včetně linek č. 11, 111, 15, 18, 20 za hranicí Statutárního města Olomouce.

Z vícezónových jízdních dokladů zůstávají v prodeji u DPMO, a.s. od 1. 9. 2018 občanské 2-zónové (71+1 navazující zóna) a 3-zónové (71+2 navazující zóny) jízdenky a časové kupóny.

Prodej zlevněných 2-zónových a 3-zónových zlevněných jízdenek, týdenních a měsíčních kupónů je k 1.9.2018 u DPMO UKONČEN (s ohledem na způsob kompenzace státem nařízených slev linkovým a drážním dopravcům).

Prodej zlevněných vícezónových jízdenek a časových kupónů je od 1. 9. 2018 nadále možný u dopravců provozujících linkovou a drážní dopravu v rámci IDSOK.

V rámci sjednocení typů průkazů jsou na předprodeji DPMO od 1.9.2018 zavedeny nové typy průkazů pro zónu 71:

 • Junior 6-18 let (nahradí průkaz Žákovský 6-15 let) – vystavený na základě předloženého dokladu totožnosti nebo žádanky potvrzené zákonným zástupcem u cestujících do 15 let, kteří nevlastní doklad totožnosti. Junioři ve věku od 6 do 18 let (tj. do dne, který předchází dni 18. narozenin), se přepravují za zlevněné časové jízdné 1-denní, 7-denní, měsíční, čtvrtletní, 10-měsíční a roční. Pouze junioři 6 - 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin) mají nárok navíc na zlevněné jednotlivé jízdné.
 • Student 18-26 let (nahradí průkaz Studentský 15-26 let) - vystavený na základě žádanky potvrzené školou nebo učilištěm a po předložení dokladu totožnosti. Žáci a studenti, mimo studentů trvale výdělečně činných, ve věku od 18 do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin) se přepravují za zlevněné časové jízdné 1-denní, 7-denní, měsíční, čtvrtletní, 10-měsíční a roční.
 • Senior 65+ - vystavený na základě předloženého platného dokladu totožnosti a aktuální fotografie. osoby starší 65 let, se přepravují za zlevněné časové jízdné 1denní, 7denní, měsíční, čtvrtletní, 10měsíční a roční. Od 1. 7. 2019 budou mít cestující přepravu zdarma.

Všechny již ověřené a vydané žákovské a studentské průkazy před 1.9.2018 zůstávají v platnosti po dobu na nich vytištěnou bez nutnosti výměny.

Od 1.9.2018 jsou i nadále na prodejních místech DPMO akceptovány k vystavení časového kupónu nebo poskytnutí slevy průkazy IDSOK, průkazy ISIC a žákovské průkazy v rámci jejich platnosti.


UPOZORNĚNÍ: Pro vyřízení časových kupónů ve všech tarifních kategoriích je možné využít 
náš e-shop: https://eshop.dpmo.cz/


CENÍK JÍZDNÉHO V ZÓNĚ 71 IDSOK PLATNÝ OD 1. 7. 2019

 

Základní jednotlivé jízdné a časové platnosti

typ
jízdenky
základní jízdné
občanské / zlevněné
časová platnost
v pracovní / ostatní dny
 
zóna 71 14 / 7 Kč * 40 / 60 minut přestupní

 * jízdenky v doplňkovém prodeji u řidičů s přirážkou 6 / 3 Kč,

 • za zlevněné základní jízdné se v zóně 71 přepravují cestující od 6 let až do dovršení 15. roku (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin) – od 10 let ve spojení s průkazem dopravců, cestovním pasem, občanským nebo žákovským průkazem
 • placení dovozného za zavazadla ve výši zlevněného jízdného pro jednotlivou jízdu v zóně 71 podléhá přeprava dětského kočárku bez dítěte, zavazadla nad rozměry 30 x 40 x 60 cm, zavazadla tvaru válce přesahující délku 150 cm a průměr 10 cm, tvaru desky přesahující rozměry 80 x 100 x 5 cm, zavazadla s hmotností nad 25 kg a psa bez schrány

Časové jízdné

typ
jízdenky
1denní
obč. / zlev.
7denní
obč. / zlev.
měsíční
obč. / zlev.
čtvrtletní
obč. / zlev.
10měsíční
pouze zlev.
roční
obč. / zlev.
zóna 71 46 / 23 Kč 126 / 63 Kč 350 / 175 Kč 900 / 450 Kč 1 350 Kč 3 200 / 1 600 Kč

Časové jízdenky, s výjimkou 1denní, jsou nepřenosné, vázané na průkaz DPMO, průkaz IDSOK nebo na platný průkaz ISIC nebo žákovský průkaz u studentů do 26 let.

Zlevněná časová jízdenka s 1-denní nebo delší platností je v zóně 71 přiznána:

 • cestujícím od 6 let až do dovršení 18. roku (tj. do dne, který předchází dni 18. narozenin), studentům s výjimkou studentů trvale výdělečně činných ve věku od 18 do 26 let (do dne, který předchází dni 26. narozenin), důchodcům – poživatelům důchodu starobního a důchodu pro invaliditu 3. stupně a osobám do 65 let věku (tj. do dne, který předchází dni 65. narozenin).

Nárok na roční Senior Pas v ceně 20 Kč pro zónu 71 je přiznán:

 • důchodcům - členům Vojenského sdružení rehabilitovaných v ČR, Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů ČR, Sdružení bývalých politických vězňů ČR a Svazu PTP-VTNP na základě dokl. totožnosti a průkazu člena.

Nárok na roční Kapka Pas v ceně 300 Kč pro zónu 71 je přiznán:

 • držitelům zlaté Janského medaile ve spojení s průkazem vystaveným dopravcem DPMO po předložení platného dokladu totožnosti, průkazu držitele zlaté Janského medaile ČČK a aktuální fotografie.

Bezplatně se v zóně 71 přepravují:

 • děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let
 • cestující od 65 let věku,
 • držitelé průkazu ZTP a ZTP-P včetně průvodce nebo vodícího psa nevidomého,
 • pracovníci státního odborného dozoru v dopravě a kontrolní pracovníci Koordinátora IDSOK.

Smluvní jízdné se v zóně 71 poskytuje:

 • příslušníkům Policie ČR KŘP Olomouckého kraje,, strážníkům a zaměstnancům Městské policie Olomouc vč. zavazadel a psů,
 • zaměstnancům Magistrátu města Olomouce v pracovní dny v čase 6 - 18 hod. na základě přenosné jízdenky a zaměstnanecké průkazky,
 • držitelům vydaného parkovacího lístku z podzemního parkoviště u hlavního nádraží ČD s dobou platnosti 60 minut od vydání,
 • držitelům karty „Olomouc Region Card“ v době její platnosti,
 • držitelům skupinové víkendové jízdenky ČD + MHD Olomouc (platí u DPMO a ČD).

Úplné znění tarifu IDSOK, přílohy a ceníky zde

Akceptace průkazů ISIC, IDSOK a žákovských průkazů
k nákupu časových jízdenek na prodejnách DPMO
pdf Typ souboru: PDF 101 kB
Zavedení SMS jízdenek na linkách DPMO
základní informace a podmínky použití SMS jízdenky
pdf Typ souboru: PDF 104 kB
Platební automat P4U - www.Payment4U.eu
prodej jízdenek a časových kupónů na MHD a integrovanou dopravu
pdf Typ souboru: PDF 57 kB
Žádanka Junior 6-18 let
pro cestující od 6 do 18 let věku
pdf Typ souboru: PDF 1 MB
Žádanka Student 18-26 let
pro žáky a studenty od 15 do 26 let věku
pdf Typ souboru: PDF 2 MB

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Prodejny:

Legionářská 1, Olomouc
+420 585 533 250

po-pá 6:00 - 18:00, so 7:00 - 12:00

Hlavní nádraží, Olomouc
+420 584 148 414

po-pá 5:00 - 19:00, ne 14:00 - 19:00

Ostravská ul., Olomouc
+ 420 585 313 848, 917
po-pá 5:00 - 17:00
(smluvní prodejce)

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2016 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © 2016 WINTERNET s.r.o.