Jak se chovat k tramvaji? Přednost nemá vždy!

Řidiči kolem tramvají zmatkují a vytvářejí zbytečně krizové situace, když šlapou na brzdu v momentě, kdy se ostatní rozjíždějí. Tramvaj nemá vždy a všude přednost a někdy se řídí stejnými značkami jako auto. Jak se tedy na ulicích s tramvajovým provozem chovat?

Kdo se pravidelně pohybuje autem po městě s tramvajovým provozem, pravděpodobně už má zažité všechny náležitosti s ním spojené, ale pro příležitostné návštěvníky je to někdy oříšek a vytvářejí pak v provozu nepředvídatelné a nebezpečné situace.

Tramvaj není vozidlo s absolutní předností ani právem přednostní jízdy. Je to normální účastník provozu, ale samozřejmě právní úprava myslí na technickou povahu tohoto kolejového vozidla a přizpůsobuje jí některé drobnosti.

Musím tramvaj vždycky pustit?

Ne. Na rozdíl od vlaku, který má přednost vlastně vždy, platí i pro tramvaj stejné dopravní značky jako pro řidiče aut, takže pokud tramvaj přijíždí po vedlejší ke křižovatce bez světelných signálů a chce přejet hlavní, musí dát přednost autům na hlavní. Tramvaj také dává přednost protijedoucím vozidlům při odbočování vlevo, pokud není dopravní značkou uvedeno jinak.

 
Foto: MDČR

Ačkoli se jimi řidiči motorových vozidel neřídí, měli by světelné signály pro tramvaje (a ostatní vozidla MHD s právem použití vyhrazeného jízdního pruhu) znát. Ano, těmito signály se řídí například i autobus, pokud jede v pruhu vyhrazeném pro MHD

Křižovatky s tramvajovým provozem neřízené světelnými signály už ale dnes moc často nevidíme. Na řízených křižovatkách má tramvaj vlastní světelné signály, ale pro řidiče aut je dobré je znát, protože podle nich poznáte, jestli má tramvaj volno, jestli pojede rovně, nebo bude odbočovat. To jsou ty žlutobílé tečky, správně jsou to světelné signály S 15a až S 15g. Světelné signály pro tramvaje bývají nově ještě doplňovány návěstidly elektricky ovládaných tramvajových výhybek s rozlišovacími směrovými návěstidly.

Kdy má tramvaj přednost?

Když vynecháme všechny situace, kdy je to zřejmé, tak vlastně jedinou zvláštností je, že tramvaj má před vámi přednost vždy, pokud jede souběžně a vy se chystáte odbočit přes její trasu, případně vjet na tramvajový pás tam, kde je to dovoleno.

Tramvaj má také přednost v případech, že odbočuje vlevo nebo vpravo přes váš směr jízdy a vy jedete podél ní, ať už se jedná o situace, kdy jsou tramvajové koleje uprostřed vozovky, nebo u pravého okraje (jako to mají místy třeba v Plzni).

Můžu vjet na koleje?

V některých případech ano. Upravuje to třeba § 13 zákona 361/2000 Sb. takto: „Na tramvajový pás v úrovni vozovky se smí v podélném směru vjet jen při objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, vjíždění na pozemní komunikaci, nebo vyžadují-li to zvláštní okolnosti, například není-li mezi tramvajovým pásem a okrajem vozovky dostatek místa; tramvajový pás zvýšený nad nebo snížený pod úroveň vozovky nebo od vozovky jinak oddělený například obrubníkem se smí přejíždět jen příčně, a to na místě k tomu přizpůsobeném. Při vjíždění na tramvajový pás nesmí řidič ohrozit ani omezit v jízdě tramvaj.“

 Nejčastější chyby řidičů, které nejsou přestupky
 

Pokud vedou koleje ve vozovce, na které jsou nakreslené pruhy, můžete po nich jet, pokud neomezíte a neohrozíte tramvaj. Berou se jako jízdní pruh. Pokud má ale tramvaj vyhrazený pás, nejčastěji zvýšený nad úroveň vozovky a oddělený obrubníkem, nesmíte ho až na zvláštní případy použít. Jen ho smíte na vyznačeném místě přejíždět a dávat při tom samozřejmě přednost tramvaji.

Můžu tramvaj objet, když stojí v zastávce?

Kolem nástupního ostrůvku vpravo jet smíte (vlevo můžete jet jen tehdy, pokud jízdě vpravo brání překážka nebo se tam nevejdete). Ovšem pokud je na vozovce vyznačená zastávka tramvaje, která není oddělena nástupním ostrůvkem, musíte za tramvají zastavit. Tramvaj stojící v zastávce bez nástupního ostrůvku tak zleva ani zprava objíždět nesmíte. Výjimkou je situace, kdy objíždění zleva specificky dovoluje dopravní značka IP 23a či IP 23b.

§ 15 zákona 361/2000 Sb. uvádí: „Za vozidlem hromadné dopravy osob, které zastavilo v obci v zastávce bez nástupního ostrůvku nebo bez nástupiště na zvýšeném tramvajovém pásu, musí řidič jiného vozidla zastavit vozidlo; je-li v zastávce více vozidel hromadné dopravy osob, musí zastavit za druhým z nich. V jízdě smí pokračovat teprve tehdy, neohrozí-li již cestující, kteří nastupují nebo vystupují. To neplatí, zastaví-li autobus nebo trolejbus u okraje vozovky.“

Můžu tramvaj předjet?

Pokud jede tramvaj ve svém vyhrazeném jízdním pásu, nejedná se o předjíždění, pokud jede rychleji ona nebo vy. Jinak ji předjet můžete, ale pozor na to, že tramvaj vám nemá kam uhnout. Musíte tedy mít dostatek místa a manévr proveďte co nejrychleji, ať se kolem tramvaje necouráte.

Také myslete na to, ať máte před tramvají dost místa pokračovat v jízdě. Není nic horšího, než tramvaj předjet a pak před ní vletět do zúžení a prudce zabrzdit. To mají tramvajáci (a tramvajačky) opravdu rádi, tak se pak nedivte, že dostanete zvonek. A ještě jednou opakujeme, že tramvaj nedokáže zastavit tak rychle jako auto, takže pokud před ní prudce zabrzdíte, zkontroluje vám v kufru, jak dobře máte umístěnou povinnou výbavu.

 

 Zdroj: https://www.garaz.cz/clanek/jak-se-chovat-k-tramvaji-prednost-nema-vzdy-21002502

Sdílet

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.