Dvojitou zatáčku spojili na milimetr přesně. Při rekonstrukci 8. května dohnali skluz

 

Důležitá a technicky nejtěžší část rekonstrukce ulice 8. května už úspěšně proběhla. Napojení dvousměrných kolejí takzvanou inflexí v zatáčce mezi ulicemi Pekařská a 8. května se podařilo zvládnout s přesností na 1 milimetr. Práce pokračují ve vysokém tempu dál, stavební firma už dohnala původní třítýdenní skluz, zaviněná nouzovým stavem v začátcích koronavirové krize.

Dnešní kontrolní den na staveništi potvrdil, že oprava ulice probíhá tak, jak bylo dohodnuto, a že firma opravdu stihne dokončit celou ulici do začátku prosince. „Jsem velmi rád, že se povedlo ten úvodní skluz dohnat a že se termín dokončení rekonstrukce na začátku prosince jeví jako reálný,“ konstatoval primátor Mirek Žbánek. „Už od 20. července bude opět moci náhradní autobusová doprava projíždět Pekařskou ulicí kolem Koruny do ulice Zámečnické.“ Stavba se po prázdninách přesune do další etapy. „Zhruba v polovině září by měla být část ulice od Koruny až k Herkulově kašně za Galerií Moritz hotová. Stavba pak bude pokračovat dál směrem k náměstí Národních Hrdinů,“ doplnil náměstek pro investice Martin Major.

Podle Hynka Schilbergera, ředitele divize kolejových staveb IDS Olomouc, má teď rekonstrukce ulice za sebou technicky nejnáročnější krok. „V úterý proběhla montáž a spojení dvou protisměrných kolejových oblouků v křižovatce u Koruny v předepsané výšce, úhlech a přesnosti. Bylo to asi tím nejnáročnějším úkolem a já jsem moc rád, že se nám se jej podařilo provést s přesností na jeden milimetr,“ uvedl Hynek Schilberger.

Ulice 8. května prochází celkovou rekonstrukcí inženýrských sítí, komunikace a dvoukolejné tramvajové trati v délce kolem tří stovek metrů. Aby stavba měla životnost dalších nejméně padesát let, musela být pojata skutečně komplexně. Zahrnuje tedy opravu kanalizační stoky vložkováním, nové přípojky vody a nové vodovody, přeložku kabelů, opravu veřejného osvětlení, spodní a vrchní stavbu tramvajové trati s novou pokládkou žulové dlažby a úpravu trolejového vedení. Na povrchu komunikace bude použit materiál, vhodný do historického jádra. Vrátí se sem původní žulové obruby. Nevhodnou zámkovou dlažbu z chodníků nahradí řezaná dlažba 40 krát 40 centimetrů, schválená památkáři.

„Provoz tramvají bude díky použití speciální technologie uložení výrazně tišší a s výrazně menšími otřesy,“ zdůraznil primátor Žbánek. Na podkladním betonu jsou položeny antivibrační rohože, teprve poté následuje další beton. Samotné kolejnice jsou navíc opatřeny tzv. bokovnicemi a patními návleky, které rovněž tlumí veškeré vibrace. 

Práce měly původně začít 16. března, do čehož ovšem vstoupilo vyhlášení nouzového stavu a komplikace s dostatkem pracovních sil. Rekonstrukce tak mohla reálně začít až o tři týdny později, nicméně stavba tehdy slíbila, že zpoždění dožene a stihne předat hotovou ulici na začátku prosince. Dodavatel kvůli tomu částečně upravil plán prací, a výsledek nyní napovídá, že se vše opravdu stihne včas. Zhuštění prací sice dočasně zhoršilo komfort uživatelů této ulice, nicméně protažení stavby až do jarních měsíců vnímají všichni jako nežádoucí.

Zdroj: http://olomoucky.rej.cz/clanky/zpravy/4747-dvojitou-zatacku-spojili-na-milimetr-presne-pri-rekonstrukci-8-kvetna-dohnali?fbclid=IwAR2FAXhqTx_QJpvsBjm-fLu2I8O-90QMMPBgRRiACfFXhrMuGcrPClQzuqQ

Sdílet

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.