Sdružení dopravních podniků podepsalo společnou žádost o finanční podporu adresovanou Evropské unii

 

Evropská sekce Mezinárodní unie veřejné dopravy (UITP) spojila více než 80 nejvyšších představitelů dopravních podniků a měst, kteří vyzývají evropské instituce, aby zahrnuly sektor městské veřejné dopravy mezi ty, na něž se vztahuje plán obnovy Evropské unie pro řešení dopadů způsobené pandemií Covid-19. Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) se tak připojilo k největším poskytovatelům veřejné dopravy v Evropě, jakými jsou například belgický STIB, rakouský Wiener Linien, francouzský RATP, Metro Lisabon a mnoho dalších.

 

Městská, příměstská a regionální veřejná doprava hraje klíčovou úlohu při plnění mnoha politických cílů EU a cílů udržitelného rozvoje. Zároveň je její fungování zásadní pro oživení ekonomiky, tvorbu pracovních míst, sociální začleňování a zdraví obyvatel.

 

Pandemie Covid-19 silně zasáhla dopravní podniky napříč Evropou, ty české nevyjímaje. Pokles počtu cestujících dosahuje na některých místech až 90 %, přičemž zachování veřejné dopravy je pro fungování ekonomiky naprosto nezbytné. Již nyní je v českých městech velmi hustá automobilová doprava a s postupným uvolňováním opatření se dá čekat zahlcení měst auty. To, spolu s odlivem cestujících, snížením tržeb a naopak s požadavky cestujících na zachování odstupu ve vozech a zajištění maximální čistoty, dopadá negativně na finanční výhledy dopravních podniků. Zástupci dopravců v čele s předsedou UITP se proto obrací v otevřeném dopise na předsedkyni Evropské komise a předsedy Evropské rady a Evropského parlamentu s výzvou o zařazení městských dopravců do plánu evropské hospodářské obnovy.

 

„Ztotožňuji se s názory dalších 88 kolegů stojících v čele podniků nezbytných pro fungování regionální veřejné dopravy napříč celou Evropou a věřím, že je pro zachování kvality a rozsahu služeb v tomto sektoru nutné získat finanční podporu od Evropské unie,“ říká Tomáš Pelikán, předseda SDP ČR, a doplňuje: „Dopravní podniky jsou vždy důležitým a stabilním regionálním zaměstnavatelem, který si nemůže dovolit šetřit náklady snižováním počtu zaměstnanců či dočasným zastavením provozu. Výše tržeb se ze dne na den dramaticky snížila, přičemž náklady se zvýšily o nákup dezinfekcí, ochranných pomůcek pro zaměstnance a další nezbytné výdaje.“

První dostupné údaje z různých evropských členských států ukazují, že ekosystém v odvětví osobní dopravy bude i nadále pandemií silně ovlivněn.

Přežití veřejné dopravy by mělo být prioritou pro osoby s rozhodovací pravomocí na evropské úrovni. Místní veřejná doprava musí být zahrnuta do jejich plánu hospodářské obnovy a musí zajistit, aby toto odvětví mohlo těžit z finanční podpory pro obnovu evropského hospodářství a aby přežilo a prosperovalo.

Sdílet

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.