cz en

Menu

Sdružení dopravních podniků podepsalo společnou žádost o finanční podporu adresovanou Evropské unii

 

Evropská sekce Mezinárodní unie veřejné dopravy (UITP) spojila více než 80 nejvyšších představitelů dopravních podniků a měst, kteří vyzývají evropské instituce, aby zahrnuly sektor městské veřejné dopravy mezi ty, na něž se vztahuje plán obnovy Evropské unie pro řešení dopadů způsobené pandemií Covid-19. Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) se tak připojilo k největším poskytovatelům veřejné dopravy v Evropě, jakými jsou například belgický STIB, rakouský Wiener Linien, francouzský RATP, Metro Lisabon a mnoho dalších.

 

Městská, příměstská a regionální veřejná doprava hraje klíčovou úlohu při plnění mnoha politických cílů EU a cílů udržitelného rozvoje. Zároveň je její fungování zásadní pro oživení ekonomiky, tvorbu pracovních míst, sociální začleňování a zdraví obyvatel.

 

Pandemie Covid-19 silně zasáhla dopravní podniky napříč Evropou, ty české nevyjímaje. Pokles počtu cestujících dosahuje na některých místech až 90 %, přičemž zachování veřejné dopravy je pro fungování ekonomiky naprosto nezbytné. Již nyní je v českých městech velmi hustá automobilová doprava a s postupným uvolňováním opatření se dá čekat zahlcení měst auty. To, spolu s odlivem cestujících, snížením tržeb a naopak s požadavky cestujících na zachování odstupu ve vozech a zajištění maximální čistoty, dopadá negativně na finanční výhledy dopravních podniků. Zástupci dopravců v čele s předsedou UITP se proto obrací v otevřeném dopise na předsedkyni Evropské komise a předsedy Evropské rady a Evropského parlamentu s výzvou o zařazení městských dopravců do plánu evropské hospodářské obnovy.

 

„Ztotožňuji se s názory dalších 88 kolegů stojících v čele podniků nezbytných pro fungování regionální veřejné dopravy napříč celou Evropou a věřím, že je pro zachování kvality a rozsahu služeb v tomto sektoru nutné získat finanční podporu od Evropské unie,“ říká Tomáš Pelikán, předseda SDP ČR, a doplňuje: „Dopravní podniky jsou vždy důležitým a stabilním regionálním zaměstnavatelem, který si nemůže dovolit šetřit náklady snižováním počtu zaměstnanců či dočasným zastavením provozu. Výše tržeb se ze dne na den dramaticky snížila, přičemž náklady se zvýšily o nákup dezinfekcí, ochranných pomůcek pro zaměstnance a další nezbytné výdaje.“

První dostupné údaje z různých evropských členských států ukazují, že ekosystém v odvětví osobní dopravy bude i nadále pandemií silně ovlivněn.

Přežití veřejné dopravy by mělo být prioritou pro osoby s rozhodovací pravomocí na evropské úrovni. Místní veřejná doprava musí být zahrnuta do jejich plánu hospodářské obnovy a musí zajistit, aby toto odvětví mohlo těžit z finanční podpory pro obnovu evropského hospodářství a aby přežilo a prosperovalo.

Sdílet

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Prodejny:

Legionářská 1, Olomouc
+420 585 533 250

po-pá 6:00 - 18:00

Hlavní nádraží, Olomouc
+420 584 148 414

po-pá 5:00 - 19:00

Ostravská ul., Olomouc
+ 420 585 313 848, 917
po-pá 5:00 - 17:00
(smluvní prodejce)

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Copyright © 2021 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.