Než začne stavba tramvajové trati, musí přijít archeologové

Záchranný archeologický výzkum proběhne ještě letos na Nových sadech. Důvodem je připravovaná stavba pokračování tramvajové trati Nové Sady – Povel. Vzhledem k tomu, že trať povede přes území, kde lze očekávat významné archeologické nálezy, je povinností stavebníka předem zajistit právě archeologický výzkum.

Lokalita Nové Sady – Povel je z pohledu historického a archeologického velmi významnou lokalitou. „Na vybudování druhé části tramvajové trati na Nové Sady se nepochybně spousta lidí těší, na druhou stranu ale nemůžeme opomenout zájem archeologie. Je známo, že v této lokalitě byla už v 80. letech minulého století při stavbě sídliště odkryta část velmožského sídla a opevněné osady z 8. století, tedy doby před vznikem Velkomoravské říše, což byl archeologický objev mimořádného významu. I proto jsem sám zvědavý, co se podaří archeologům v místě zachytit,“ vysvětlil investiční náměstek primátora Martin Major.

O provedení výzkumu se postarají odborníci z Národního památkového ústavu, pracoviště Olomouc. Město jim zadá přímým zadáním tuto zakázku. Její náklady, které včetně daně činí asi 2,3 miliony korun, uhradí město jakožto investor celé akce. Vyčíslení předpokládaných nákladů vychází z rešerše odborníků z NPÚ. S Národním památkovým ústavem spolupracuje město na archeologických výzkumech dlouhodobě.

vizualizace tramvajové trati

Sdílet

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.