Bude v Neředíně nová vozovna?

Najít lepší místo pro vozovnu olomouckých tramvají a autobusů se snaží město už dlouho. Radní na pondělním jednání se seznámili s výsledkem vyhledávací studie a schválili předložený výběr lokality v Neředíně, v místě bývalých sovětských kasáren.

Od počátku provozu tramvajové dopravy v Olomouci, tedy od roku 1899, je tramvajová vozovna v centru města. Rovněž autobusová vozovna je od 70. let umístěna v nevhodné lokalitě ulici Dolní Hejčínská téměř v centru Olomouce. „Obě tato zařízení jsou zásadně limitována v dalším rozvoji nedostatkem prostoru. Jejich provoz navíc zatěžuje okolí a životní prostředí v centru města. Proto jsou už řadu let tématem úvahy o přestěhování obou vozoven na jednu společnou vhodnější lokalitu,“ vysvětlil primátor Mirek Žbánek. „Navíc by toto velmi cenné území v centru Olomouce mělo určitě sloužit jinému kvalitnějšímu využití než je provoz a opravárenství vozidel MHD.“

Potřeba vybudování nového areálu dopravního podniku v Olomouci je desítky let starý úkol, který byl mnohokrát aktualizován ale nikdy realizován. Po zkoumání variant umístění vozovny v lokalitě Rolsberská či v trojúhelníku mezi železniční tratí na Přerov, Prostějov a Holicí se ukázalo, že je třeba hledat jinde. Například trojúhelník mezi dvěma železničními tratěmi a Holicí by byl velmi obtížně dostupný pro tramvaje a také jeho vlastnické poměry jsou nevýhodné pro město. Radnice proto dále hledala jiné lokality.

Radní dostali na jednání na výběr mezi dvěma variantami umístění vozovny v Neředíně v lokalitě bývalých kasáren sovětské armády a třetí variantou u nákupního centra Globus. Po zhodnocení silných a slabých stránek vybrali z těchto tří možností variantu „Kasárna Neředín A“. Tato plocha je relativně nejlépe dopravně dostupná, více než polovinu pozemků zde už nyní vlastní město. Budoucí provoz dílen a vozovny by navíc ani nerušil okolí tak, jako je tomu u vozoven v centru města.

Následujícími kroky bude podnět na vypracování návrhu změny územního plánu, která umožní stavbu vozovny ve vybrané lokalitě, a také zařazení zdejších pozemků do kategorie A, tedy strategických pozemků, jejichž prodej je vyloučen. Radnice také zahájí intenzivní jednání s majiteli soukromých pozemků za účelem jejich získání do vlastnictví města. Nutné bude pořídit technickoekonomickou studii lokality, která prověří optimální rozložení a vybavení areálu vozovny. Tyto kroky i další postupy budou předmětem jednání městského zastupitelstva.

Fotografie:

 

Sdílet

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.