Pro hodolanskou trať je nejvýhodnější celková modernizace

Rada města Olomouce vzala v úterý na vědomí zprávu o tramvajové trati v Hodolanech, která je na hranici provozovatelnosti. Příslušné odbory magistrátu i Dopravní podnik města Olomouce doporučují její celkovou modernizaci.

Prvním krokem ke zlepšení technického stavu pouliční dráhy má být studie modernizace včetně nezbytných dalších zásahů, které vyvolá. Například stavební úpravy nástupních ostrůvků.

„Musíme si ujasnit, kam a kdy se chceme posunout,“ apeloval na vytvoření studie primátor Miroslav Žbánek. Připomněl, že samotná komunikace patří státu, nikoliv městu, stejně jako most přes řeku Bystřici a že bude nutné jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic.

Ve hře je několik variant – celková modernizace hodolanské trati za použití dotace z Operačního programu Doprava, nebo jen oprava tramvajového svršku, případně pouze lokální opravy nebo úplné uzavření trati. Dopravní podnik preferuje modernizaci s opravou tramvajového svršku i spodku a novými zastávkami.

„Zástupci odboru investic i odboru dotačních projektů s návrhem dopravního podniku rovněž souhlasí,“ doplnila náměstkyně primátora Miroslava Ferancová, která má v kompetenci odbor dopravy.

Příprava bude podle primátora Žbánka složitá, protože se jedná o důležitou dopravní tepnu, jejíž uzavření zkomplikuje provoz. „Přitom nemůžeme čekat na dobu, než vznikne souběžná rychlostní tangenta na Šternberk, ale životnost trati je zároveň odhadnuta jen na pět let,“ řekl primátor. Dopravní podnik proto musí počítat i s variantou, že by tramvaj při rekonstrukci měla konečnou u autobusového nádraží.

Trať vede ulicemi Hodolanská, Divišova, Pavlovická, U Podjezdu a Edisonova. Částka za modernizaci by mohla podle odhadů činit 274 milionů korun, ale více než tři čtvrtiny nákladů by pokryla evropská dotace. V případě opravy svršku, který by technickou situaci vyřešil jen v horizontu let, by město muselo vynaložit 194 milionů zcela ze svého rozpočtu. Aby se město mohlo o dotaci ucházet, musí modernizaci projekčně připravit a provést do konce roku 2028. Nebo riskovat odsunutí do doby, až budou známé dotační podmínky z nového programového období fondů Evropské unie po roce 2027.

Zdroj: https://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/28880

Sdílet

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.