Město opraví cesty u nádraží, začíná se na konci dubna

Na konci dubna se rozjede oprava silnic a kruhového objezdu u olomouckého hlavního nádraží a krajského úřadu. Stavební práce jsou rozloženy do tří etap, aby co nejméně zatěžovaly dopravu. I tak se musí řidiči a cestující MHD připravit na objížďky a uzavírky.

Práce na stavbě, které obsáhnou opravu téměř 700 metrů vozovek v přednádražním prostoru a Fibichově ulici, začnou 29. dubna. Spolknou téměř 10 milionů korun a hotovo bude na začátku června. Oprava je koordinována a navazuje na opravy na Velkomoravské a Tovární, realizované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, a také na hotovou rekonstrukci parovodu v Pasteurově ulici. Silnice u krajského úřadu je totiž v havarijním stavu. „Abychom co nejméně komplikovali provoz, využíváme pro stavební práce dvou prodloužených víkendů. Pro co nejmenší zásah do průjezdnosti autobusů u nádraží, bude

stavební firma práce provádět primárně o víkendech,“ popisuje koordinaci oprav vedoucí odboru dopravy magistrátu Marek Černý.

S ohledem na dopravní omezení, které si ovšem i tak oprava vyžádá, je stavba rozdělena do tří etap. První etapa se týká části komunikace, která začíná u přechodu pro chodce při odbočení z ulice Kosmonautů, a končí před kruhovým objezdem u ulice Fibichova. Druhá etapa řeší samotný kruhový objezd u krajského úřadu včetně částí jeho přilehlých komunikací. Třetí etapa se týká příjezdové komunikace k autobusovému terminálu. I tady budou stavební práce během několika dní probíhat za úplné uzavírky mimo vozidel veřejné dopravy a zásobování.

Až do 20. května nebude provoz autobusů MHD opravou povrchu komunikací u nádraží v Jeremenkově ulici nijak omezen. Autobusy budou totiž uzavřený úsek objíždět přes odstavnou plochu Fibichova. „Provozu se stavba dotkne až v závěru května a začátkem června, kdy v neděli 21. května a o víkendech 27. až 28. května a 3. až 4. června dojde ke změně organizace autobusové dopravy v přednádraží,“ upozornila Anna Sýkorová, tisková mluvčí Dopravního podniku města Olomouce.

Letošní rok v Olomouci je ve znamení mnoha oprav. Informace o těch realizovaných i plánovaných řidiči a cestující najdou přehledně v dopravních aktualitách na webu města https://www.olomouc.eu/portal/dopravni-aktuality nebo na sociálních sítích https://www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouchttps://www.facebook.com/MenimeOlomouc

Etapy uzavírek u nádraží:

  • 1. etapa - znamená úplnou uzavírku v termínu od 29. 4. do 10. 5. Po tuto dobu nebude umožněn příjezd do podzemního parkoviště a na parkoviště u budovy RCO ze strany od ulice Masarykova.
  • 2. etapa - znamená úplnou uzavírku v termínu od 11. 5. do 20. 5. Po tuto dobu nebude umožněn příjezd na parkoviště v ulici Fibichova a u budovy RCO s příjezdem z kruhové křižovatky. Podzemní parkoviště již bude v provozu.
  • 3. etapa - znamená úplnou uzavírku komunikace v termínu od 21. 5. do 5. 6.

 

Sdílet

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.