Přeprava zvířat ve vozech MHD

Připravili jsme nový spot ohledně správné přepravy zvířat, který je promítán ve vozech MHD a zveřejněn i na sociálních sítích DPMO.  

 

 

 

Jak správně přepravovat své milované mazlíčky podle smluvních přepravních podmínek? 

Živá zvířata lze přepravovat: jsou-li zcela uzavřena ve snadno přenosných klecích, koších nebo jiných vhodných schránách s nepropustným dnem, jako ruční zavazadlo nebo spoluzavazadlo pod dohledem cestujícího a jsou-li splněny podmínky zajišťující, aby nepoškodila nebo neznečistila cestující nebo vozidlo, neohrozila bezpečnost a zdraví osob a nebyla ostatním cestujícím při přepravě na obtíž.

Ze živých zvířat může cestující vzít s sebou do vozidla jen drobná domácí a jiná malá zvířata,

a) beze schrány může být ve vozidle přepravován pouze jeden pes. Dva psi mohou být ve vozidle přepraveni pouze za podmínky, že mají jednoho majitele. Pes (psi) musí mít po celou dobu přepravy nasazen bezpečný náhubek, být držen(i) na vodítku nakrátko a nesmí být přepravován(i) na sedadle. Za takto přepravovaného psa se platí přepravné podle Tarifu IDSOK. Vodící pes nevidomého nemusí být vybaven náhubkem. Nástup cestujících se psem řídí piktogramy u dveří vozidla

b) pověřená osoba může přepravu psa beze schrány odmítnout z důvodu obsazenosti vozidla a zajištění bezpečnosti cestujících,

c) rovněž může být odmítnuta přeprava psa agresivního, neovladatelného a špinavého,

d) vodícího psa doprovázejícího nevidomou osobu, jakož i služebního psa policie nelze z přepravy vyloučit ani jeho přepravu odmítnout.

Sdílet

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.