V ÚTERÝ ZAČNOU JEZDIT TRAMVAJE NA NOVÉ TRATI. CHYBÍ UŽ JEN ZELEŇ A TERÉNNÍ ÚPRAVY

Po dvaceti měsících práce je (téměř) hotovo. Když začala stavba první etapy tramvajové trati na Nové Sady, zněl jeden z argumentů takto: Tramvajové spojení je dluh vůči obyvatelům nejlidnatějšího olomouckého sídliště. Dluh je teď splacen. V úterý 1. listopadu začíná provoz tramvají na novém úseku, který provede přes tři zastávky tramvaj centrem sídliště Nové Sady.

V pondělí 31. října skončilo kolaudační řízení samotné tramvajové trati. Ostatní komunikace, tedy silnice, chodníky a cyklostezka, byly zkolaudovány už v předchozích týdnech. V pondělí bylo schváleno zahájení provozu. „Po celou dobu stavby jsme kontrolovali, zda zhotovitelé zvládají termíny. Věděli jsme, že stavba je velmi náročná pro obyvatele sídliště a proto jsem moc rád, že vše skončilo v rámci dohodnutého harmonogramu. Přeji obyvatelům Nových Sadů, aby jim výhody nové trati vynahradily ztížené podmínky posledních dvaceti měsíců,“ dodal primátor Mirek Žbánek.

Stavba druhé etapy tramvajové trati na Nové Sady byla zahájena v březnu 2021 a dokončena v říjnu 2022. Při nákladech ve výši 469 milionů korun vzniklo 1200 metrů tramvajové trati a tři zastávky, tramvaj byla přivedena do Zikovy a Schweitzerovy ulice, modernizovány byly inženýrské sítě v místě trati, vznikly nové chodníky, cyklostezky a přechody pro chodce a vytvořena byla také nová parkovací místa. V listopadu ještě musí dokončit terénní úpravy okolí a vysázet novou zeleň.

Trať je v Zikově ulici vedena středem vozovky, za křižovatkou u Billy pak ve Schweitzerově ulici pokračuje na pravém okraji blíže k poli. Zatímco Zikova ulice je hustě zastavěna a proto je z pohledu obyvatel panelových domů optimální vést trať středem ulice, co nejdále od bytových jednotek na obou stranách, ve Schweitzerově ulici je na pravé straně trati pole a navíc se zde v době stavby nenacházely žádné inženýrské sítě. V této ulici trať protazím končí zastávkou U Kapličky a technicky je vyřešena kolejovou úvratí, na kterou by uprostřed vozovky nebylo dost místa.

V Zikově ulici vznikly po obou stranách komunikace parkovací zálivy s legálními parkovacími místy, další nové parkoviště se šestadvaceti místy bylo vybudováno poblíž Trnkovy ulice, nová místa mají v nejbližších týdnech vzniknout ještě v Zikově ulici úpravou někdejších zelených ploch.

Na začátku stavby bylo nutno vykácet několik desítek stromů, což u mnoha obyvatel vyvolalo negativní reakce. V okolí trati pak ale bude vysazen dvojnásobek nových stromů a velké množství keřů, jejichž přínos pro lokalitu se projeví při prvním jarním zazelenání. „Odborníci připravili estetické a pestré sadové úpravy z takových druhů, které se vhodně doplňují a navíc toho v městském prostoru hodně vydrží,“ komentoval budoucí vzhled okolí trati primátor Mirek Žbánek. Zajímavostí, která rovněž přispěje k zelenější podobě této lokality, je vegetační povrch na rozchodníkových rohožích, díky němuž je část samotné trati pokryta nízkou vegetací.

 

Jízdní řády tramvajových linek na nové trati najdete zde https://www.dpmo.cz/informace-pro-cestujici/aktuality/?id=526

 

Druhá etapa tramvajové trati v číslech

  • Doba výstavby: 20 měsíců
  • Náklady: 469 milionů Kč
  • Tři zastávky MHD (Trnkova, Zikova, U Kapličky)
  • 1200 metrů tramvajových kolejí
  • Dvě nové světelné křižovatky Zikova – Rooseveltova a Zikova - Schweitzerova
  • 92 nových stromů a 3372 různých keřů, akáty besoniana, tremola erecta, lípy, jinan dvoulaločný
  • Nové chodníky, přechody, cyklostezka, 12 laviček.

 

Sdílet

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.