JAK SE ZMĚNILO DOPRAVNÍ CHOVÁNÍ OLOMOUČANŮ? ODPOVĚĎ POSKYTUJÍ AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY PRŮZKUMU

Jak se změnilo dopravní chování Olomoučanů? Odpověď poskytují aktuální výsledky průzkumu

Jakou formou a pro jaké účely Olomoučané v posledních pěti letech cestovali? Právě na to dávají odpověď výsledky průzkumu dopravního chování, který má město aktuálně k dispozici. Výzkum slouží k aktualizaci strategického dokumentu města, kterým je Plán udržitelné městské mobility Olomouc.

 

„Výsledky posledního průzkumu odpovídají mimo jiné i na to, jak dopravní chování Olomoučanů v tomto směru ovlivnila pandemie Covid. Celkově nám ale dává odpovědi na to, jaké změny udělali lidé při svém pohybu po městě v posledních pěti letech. Plán tak může nyní zohlednit dopravní potřeby všech věkových kategorií obyvatel, kteří se na území města pohybují,“ vysvětluje Martin Luňáček z Útvaru hlavního architekta magistrátu.

 

„Provést důkladný a kvalitní výzkum je zásadním prvkem při vyhodnocování takovýchto strategických dokumentů. Každé město je specifické z hlediska své dopravní obslužnosti a proto je důležité vědět, jakým způsobem funguje doprava v Olomouci a vyvodit z toho doporučení do budoucna,“ vysvětluje význam výzkumu primátor Miroslav Žbánek. Průzkum se uskutečnil loni v říjnu a zúčastnilo se ho 568 olomouckých domácností různých věkových i příjmových skupin.

 

Z průzkumů například vyplývá, že Olomoučané i nadále nejraději chodí pěšky (37 % všech cest), kdy podíl těchto cest oproti roku 2016 vzrostl o 2%. Naopak došlo k poklesu o 5% využívání veřejné hromadné dopravy (24 %) a i o něco méně obyvatelé Olomouce používají jízdní kolo (5 %). Což se projevilo v nárůstu cest uskutečněný osobním autem (34 %). Poměr využití automobilu proti ostatním druhům dopravy tak vychází 34:66, což je oproti roku 2016 mírné zhoršení, ale i tak je to v porovnání evropského kontextu velmi dobrý výsledek. I přes nízké využití jízdních kol v průměru každá olomoucká domácnost disponuje téměř dvěma koly. „Naopak se opět nepotvrdilo často používané klišé, že každá domácnost má k dispozici dvě a více aut. Takových domácností je v Olomouci pouze 12 procent. Z výsledků průzkumu tedy vyplývají i některé poměrně překvapivé údaje, které vyvrací řadu ve městě zaběhnutých mýtů,“ komentoval data primátor. Jednoznačně z něj například vyplynulo i to, že délka většiny cest Olomoučanů během pracovních dnů se pohybuje okolo 3 km a o víkendu pak 5 km. Dále se ukázalo, že vlivem pandemie došlo k výraznému poklesu vykonaných cest během dne, což odráží trendy dnešní doby jako využívání home office či rozvážkových služeb.

 

V následujících dvou týdnech bude probíhat další z průzkumů v rámci činnosti Místní agendy 21, a to online formou. Zaměří se na další okruhy související s dopravou ve městě, které rovněž poslouží k aktualizaci plánu mobility. Jeho otázky jsou zaměřeny například na pocit bezpečí ve veřejné dopravě, na kole či při chůzi, spokojenost s kvalitou veřejných prostranství ve městě, spokojenost s dostupností základních služeb jakou jsou úřady, obchody, lékař a řada dalších ukazatelů.

 

Pokud máte zájem na tom, aby se v průzkumu zohlednily i vaše postoje a podíleli jste se tak na zlepšování životních podmínek ve městě, zapojte se. Vyplnění dotazníku nezabere více než 10 minut,“ nabádá za útvar hlavního architekta Martin Luňáček.

Online průzkum bude probíhat do 8. května 2022 a najdete ho na http://tiny.cc/dopravaOL

Sdílet

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.