Rejnok bude v červenci plně připravený k otevření

Stavba 2. B etapy protipovodňové ochrany Olomouce se blíží k dalšímu významnému milníku. V současnosti finišují práce na mostě přes Moravu v ulici Masarykova. Vedle stavebních prací probíhají i administrativní úkony k otevření mostu. Tramvaje i auta se na něj budou moct vrátit v červenci.

Foto: Rej.cz

Přípravy na zprovoznění mostu na ulici Masarykova a přilehlých komunikací v Olomouci finišují. V současné době stavaři pracují na dokončení řady stavebních objektů. Jejich fungováním je podmíněno uvedení mostu Masarykova do užívání obyvateli města. Otevření mostu, pro který se vžilo označení Rejnok, je plánováno od letošního července. „V současnosti probíhají přeložky veškerých inženýrských sítí v konstrukci mostu či na sloupech v nadzemní části. Na mostě i na jeho obou stranách dochází k výstavbě tramvajové trati a provádí se protikorozní úpravy. Pro průjezd tramvají je nutno dokončit i nové trolejové vedení, které je samostatným stavebním objektem,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p.

Z pohledu stavebních prací je most už velmi blízko finálnímu tavu. Je také napojen na tramvajovou trať v ulici 1. máje a na Masarykově třídě. V tomto týdnu stavební dělníci provádí protikorozní nátěry kovové konstrukce. "Práce na Rejnokovi budou dokončené dle původního harmonogramu a od července se na něj bude moci vrátit tramvajový i automobilový provoz," dodává Petr Chmelař, tiskový mluvčí Povodí Moravy. 

Buduje se i vídeňská zastávka o pár set metrů dál 

Práce na levém břehu Povodí Moravy koordinuje s investiční akcí města Olomouc, které rekonstruuje úsek tramvajové trati mezi předpolím mostu přes Moravu a mostem přes Bystřici. Tady vzniká nová tramvajové zastávka tzv. Vídeňského typu a rekonstrukcí prochází dlouhý úsek kolejí i komunikace. I tyto práce, které hradí město, budou hotové do konce června.  

„Je třeba připomenout, že most není izolovanou stavbou, ale součástí protipovodňové ochrany města. Tomu jsou uzpůsobeny jeho parametry tak, aby zvládl převést průtok 650 m3/s. Rejnok je z oceli, má betonovou deskou, sestává se ze dvou polí. Jeho celková délka je 63,3 m, šířka 26,3 m. Most vede ve výšce 7,65 m nad dnem řeky,“ vysvětluje Gargulák. Veškeré dokončené stavební objekty musí před uvedením do provozu projít kompletním schvalovacím řízením po stránce technické i legislativní.

 

S kamenolomem jsou problémy, zavinil zpoždění

Přestože se práce aktuálně soustředí zejména na most a jeho předpolí, stavební práce průběžně pokračují i na kamenných obkladech nábřežních zdí v okolí mostu. Situace se zásobováním stavby kamenem se sice v posledních týdnech zlepšila, nicméně několikaměsíční zpoždění dodávek žulových kamenů způsobené epidemií koronaviru se daří dohnat pouze částečně. „Zhotovitel stavby intenzivně jedná s dodavatelem kamene o zvýšené frekvenci dodávek. V tuto chvíli tak lze potvrdit, že náplavka na pravém břehu bude dokončena v řádném termínu, tedy v září 2022. Na levém břehu však stále hrozí, že dokončení kamenných obkladů zdí bude mít několikatýdenní zpoždění. Nadále tak jednáme se zhotovitelem, aby ke zpoždění této části stavby pokud možno nedošlo,“ říká investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.

 

V průběhu kontrolního dne zaznělo, že pravá strana náplavky bude kompletně hotová v září. na levém břehu se ještě bude během podzimu pracovat. Na dokončení nábřežní zdi pak navazují opravy komunikací v ulici Nábřeží. Ty zatím ještě brzdí jak výpadky v dodávkách kamene, tak i nedokončená přeložka plynovodu. Část nábřežní zdi, zhruba jedna čtvrtina, bude vystavěna z původních pískovcových bloků, osazených už při úpravách nádřeží před sto lety, zbylé zdi vzniknou opět ze žuly z Jesenicka. 

Stavba II. B etapy PPO Olomouc za 730 mil. Kč navazuje na již dokončené etapy I. a II. A. Jejím cílem je zvýšení kapacity koryta Moravy v centrální části města na úroveň 650 m³/s, bude chráněno 20 tisíc obyvatel a majetek v hodnotě 3 mld. Kč. „Most vytvoří společně s náplavkou hlavní dominanty nového nábřeží. Rekonstrukce mostu na Masarykově třídě představuje předposlední fázi při výstavbě této etapy protipovodňové ochrany Olomouce. V rámci poslední fáze bude probíhat dokončování stavebních prací, ozelenění a náhradní výsadba, dokončení náplavky a propojení mostů na Masarykově třídě a Komenského ulici,“ dodává generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

 

Foto: Povodí Moravy, s.p.

 

Sdílet

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.