Město se připravuje na velké investiční akce i na změny v dopravě

 

11. února 2020 (út)

Dva mosty přes Moravu a Mlýnský potok a rušná ulice s tramvajovou tratí. Centrum Olomouce čekají v nejbližší době velké investiční akce, které ovlivní i průběh dopravy ve městě. Vedení radnice připravuje veřejné besedy a další formy informování veřejnosti.

Všechny tyto velké stavební počiny souvisí s protipovodňovými opatřeními a s akcemi, které k nim termínově přidružilo samo město. Po zhruba jednadvaceti měsících se vrátí i individuální automobilová doprava na nový most v Komenského ulici. Stane se tak 27. února. O pár dní později, v pondělí 2. března, začne uzavírka mostu přes řeku Moravu na Masarykově třídě. V rámci protipovodňových úprav řeky ho čeká demolice a výstavba nového přemostění. Podle investora akce, kterým je Povodí Moravy, s. p., potrvá tato uzavírka zhruba dva roky, tedy až do začátku roku 2022. Po celou dobu zde bude uzavřena komunikace pro všechnu dopravu, ale zůstane zachován koridor pro pěší.

Jak už dříve avizovala radnice, připravila do období, kdy bude přerušena tramvajová doprava mezi hlavním nádražím a centrem města, vlastní investiční akce. Jde o rekonstrukci mostu přes Mlýnský potok v ulici 1. máje a o celkovou rekonstrukci ulice 8. května včetně tramvajové trati. „Smyslem sladění termínu našich akcí s uzavřením mostu na Masarykově třídě bylo využít období, kdy nemohou jezdit po této trase tramvaje, a stihnout během uzavírky mostu i další akce, které by město tak jako tak muselo provést v nejbližší době,“ vysvětluje investiční náměstek primátora Martin Major. Také ulice 8. května bude po dobu rekonstrukce uzavřena pro veškerou dopravu. Rekonstrukce mostu přes Mlýnský potok začne zřejmě v květnu, oprava ulice 8. května začne pravděpodobně již v březnu, obě stavby by měly být hotovy do listopadu letošního roku.

Je zřejmé, že uzavření dvou mostů a jedné ulice bude znamenat dopravní omezení, změny v trasování některých spojů MHD, zavedení výlukových autobusů i další opatření včetně zajištění možnosti zásobování provozoven v místě staveniště. „Právě proto jsme připravili hned dvě veřejná setkání pro občany, kterých se zmíněná omezení dotknou. Budeme veřejnost samozřejmě informovat i dalšími cestami, stejně tak učiní i Dopravní podnik města Olomouce,“ vzkazuje Martin Major. Informace o změnách najdou Olomoučané například na webu města, na stránkách Olomouckých listů (první informace byly zveřejněny již v únorovém čísle), na sociálních sítích města a jistě i v dalších veřejných médiích, která mapují život v Olomouci. Přímo v Galerii Moritz je plánováno zřízení informačního a kontaktního místa pro koordinaci stavby. V prostoru před hlavním nádražím budou v prvním období uzavírky působit informátoři DPMO, kteří budou poskytovat cestujícím informace o změnách v MHD.

První veřejné setkání se odehraje 19. února 2020 v 17 hodin ve velkém zasedacím sále budovy magistrátu v Hynaisově ulici číslo 10. Jeho tématem bude rekonstrukce ulice 8. května. „Budeme hovořit například o tom, kam bude umožněn vjezd zásobování pro prodejny a další provozovny, které v této a okolních ulicích fungují. Chceme, aby nezbytná omezení, která takto náročná stavba přinese, byla co nejmenší a bez negativních dopadů,“ dodává Martin Major.

Druhé veřejné setkání se odehraje o den později, 20. února 2020 od 17 hodin v aule Pedagogické fakulty UP na Žižkově náměstí. Zde budou s občany hovořit zástupci podniku Povodí Moravy, který je investorem stavby protipovodňových opatření, a představitelé města. Toto setkání bude věnováno především změnám, které přinese oprava velkého mostu na Masarykově třídě.

Změny MHD budou zveřejněny na stránkách města i na stránkách DPMO. Podstatné je, že od 2. března přestanou jezdit tramvaje od hlavního nádraží k centru, dopravu zajistí výlukové autobusy, které ale neobslouží úsek mezi nádražím a zastávkou U Bystřičky. Posíleny budou spoje, vedené přes třídu Kosmonautů. Po dokončení opravy ulice 8. května a mostu přes Mlýnský potok by měly oboustranné tramvaje jezdit od centra na Žižkovo náměstí a zpět. 

Náhradní doprava

1. etapa: 2. 3. 2020 – 14. 3. 2020

Místo tramvajové dopravy bude jezdit náhradní autobusová doprava z Hlavního nádraží na Náměstí Hrdinů po trase Jeremenkova, Pasteurova, Husova, Žižkovo náměstí, 1. máje, Denisova, Pekařská, 8. května s obsluhou zastávek Hlavní nádraží, Žižkovo náměstí, U Dómu, Náměstí Republiky, U Sv. Mořice a Palackého.

2. etapa: 15. 3. 2020 – 14. 7. 2020

Místo tramvajové dopravy bude jezdit náhradní autobusová doprava z Hlavního nádraží na Náměstí Republiky po trase Jeremenkova, Pasteurova, Husova, Žižkovo náměstí, 1. máje s obsluhou zastávek Hlavní nádraží, Žižkovo náměstí, U Dómu, Náměstí Republiky, kde bude točna autobusů (před knihovnou). Dojde ke zrušení části parkovacích stání.

3. etapa: 15. 7. 2020 – 29. 11. 2020

Náhradní autobusová doprava bude prodloužena až na Náměstí Hrdinů, po trase Jeremenkova, Pasteurova, Husova, Žižkovo náměstí, 1. Máje, Denisova, Pekařská, Zámečnická, Studentská, Hynaisova, Wellnerova, Palackého, zpět po Legionářská, Studentská, Zámečnická a dále ve stejné trase na Hlavní nádraží. Obsluha zastávek Hlavní nádraží, Žižkovo náměstí, U Dómu, Náměstí Republiky, U Sv. Mořice a Palackého. Zastávka U Sv. Mořice směr Hl. nádraží bude umístěna u přenosného označníku v ulici Zámečnická. V ulici Zámečnická bude nutné vymístit statickou dopravu.

4. etapa: 30. 11. 2020 – do ukončení stavby mostu přes Moravu (první pololetí 2022)

V této etapě se předpokládá zprovoznění tramvajové dopravy ze směru Náměstí Hrdinů po Žižkovo náměstí prostřednictvím oboustranných vozů tramvajové linky č. 3, která bude vedena v intervalu 12 minut v pracovní dny a ve dnech pracovního klidu v intervalu 15 minut. Obslouženy budou zastávky Náměstí Hrdinů. U Sv. Mořice, Náměstí Republiky, U Dómu, Žižkovo náměstí. Za zastávkou Žižkovo náměstí bude vybudována Povodím tramvajová úvrať. Náhradní autobusová doprava od Hlavního nádraží nebude v tuto dobu již provozována. Posílena je větev přes Kosmonautů prostřednictvím tramvajových linek s přestupem na Náměstí Hrdinů na tramvajovou linku č. 3, která zajistí dopravní obslužnost úseku Náměstí Hrdinů – Žižkovo náměstí.

 

Zdroj: http://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/24850

Sdílet

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.