Úprava tarifu MHD od 1. 9. 2023


Od 1. září dojde k úpravě tarifu v zóně 71 IDSOK. Změna se dotkne především krátkodobých (jednotlivých) jízdních dokladů, méně dopadne na měsíční, čtvrtletní a ostatní dlouhodobé kupony.

Základní jízdenku si cestující v předprodeji (prodejny, trafiky, automaty) nebo mobilní aplikaci pořídí od září za 20 Kč namísto současných 18 Kč, za zlevněné jízdné nově zaplatí 10 Kč namísto 9 Kč.

Dne 14. 8. 2023 bude pro cestující veřejnost zahájen prodej nových jízdenek na prodejnách DPMO (na Legionářské ulici a ve vestibulu Hl. nádraží).

Od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023 bude cestujícím umožněna na prodejnách jízdenek DPMO výměna jízdenek s ukončenou platností za nové jízdenky s doplatkem rozdílu v ceně nebo vyplacení hotovosti ve výši vráceného jízdného. K výměně budou přijímány rovněž nepoužité jízdenky s ukončenou platností z prodejních automatů.

Cena SMS jízdenky bude činit 22 Kč.

Cena ročního Kapka Pasu bude činit 365 Kč.

Nově upravené jízdné počítá se zachováním bezplatné přepravy dětem do 6 let, doprovodu dětí do 3 let, cestujícím od 65 let i držitelům průkazu ZTP a ZTP-P včetně průvodce.

Nově se zvyšuje věkový limit u juniorů z 6 – 15 let na 6 - 18 let pro poskytnutí slevy na základním jízdném.

Ke změně tarifu v podobném rozsahu došlo v Olomouci naposledy v roce 2011, úprava v roce 2020 se týkala pouze jednotlivých jízdenek a došlo naopak ke zlevnění ročního kupónu na MHD. „Od roku 2020 však došlo k rozšíření poskytovaných služeb v řadě oblastí, z čehož nejdůležitější je prodloužení a obsluha tramvajové trati na Nové Sady. Současně s tímto navýšením provozních nákladů se na hospodaření DPMO, a.s. projevují i dopady energetické krize a inflace. Radu města Olomouce se nám podařilo přesvědčit, že navýšení ceny jízdného a zvýšení výnosů je nezbytné pro financování dalších připravovaných investičních projektů,“ uvedl předseda představenstva Dopravního podniku města Olomouce Ing. Jaroslav Michalík.

Dopravní podnik původně navrhoval jízdné 22 nebo 24 Kč, ale Rada rozhodla o postupném navyšování, které odráží rostoucí ceny vstupů a nároky na plánované investice.

MHD je nejvíce dotovanou službou města. Vlastní výnosy DPMO činí pouze 30%, zbývajících 70% kompenzuje město z vlastního rozpočtu, což je pro rok 2023 cca 405 milionů korun.

Důvody vedoucí k úpravě tarifu:

  • Plánované investice do elektrifikace autobusového provozu (pořízení elektrobusů a zařízení dobíjejících stanic)
  • Plánované investice do obnovy tramvají
  • Modernizace a opravy tramvajových tratí
  • Pořízení nového odbavovacího systému a dalších smart technologií
  • Očekávané navýšení ceny elektrické energie po ukončení fixace k 31.12.2023
  • Snaha o zachování dopravní obslužnosti ve stávající podobě bez omezení  

I se změnou ceny jízdného zůstává městská hromadná doprava v Olomouci pro cestující cenově dostupnější než doprava ve srovnatelných českých městech.

 

Všechny aktuality

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.