cz en

Menu

Aktuality


Částečné omezení provozu – linky č. 12, 19 a 25 od 30. 10. 2019

22. 10. 2019

Opravy komunikací ulic Rolsberská, Přerovská a Týnecká budou od 30. 10. 2019 pokračovat následnými částečnými uzavírkami, což ovlivní autobusový provoz u linek č. 12, 19 a 25. 

Po dobu oprav budou linky 12, 19 a 25 provozovány dle výlukových jízdních řádů:

Linka č. 12

Linka č. 19 

Linka č. 25

 

více >


Kníry znovu ozdobí vozy MHD napříč republikou

1. 11. 2019

Již druhým rokem se dopravní podniky připojí k podpoře projektu Movember a v ulicích budou po celý listopad opět k vidění kníry na čelech autobusů, trolejbusů nebo tramvají. Šířit osvětu ale budou dopravní podniky i prostřednictvím dalších komunikačních kanálů.

Spolupráce organizátorů Movemberu s dopravními podniky odstartovala v loňském roce a měla velmi dobré ohlasy. Zapojená města k podpoře projektu přistupují individuálně a využívají své běžné komunikační kanály. Kromě knírů na vozech budou v jednotlivých městech k vidění i další grafické materiály a to nejen ve vozidlech a v jejich interiérech, ale také například na sociálních sítích, webových stránkách či zákaznických centrech.

 

více >


Přesunutí autobusové zastávky

24. 10. 2019

Přesunutí autobusové zastávky pro linky č. 10, 16, 19 a 50.

více >


Vyjádření k článku vydaného v deníku MF Dnes

22. 10. 2019

Vážení cestující,

rádi bychom touto cestou uvedli na pravou míru informace, které byly uveřejněny v deníku MF Dnes.

Dne 25. srpna 2019 došlo k technické závadě, kdy u tramvaje č. 122, typového označení EVO1/o, došlo k samovolnému couvaní ze zastávky U Dómu k zastávce Žižkovo náměstí. Celá událost byla nahlášena Drážní inspekci vč. informace o počtu cestujících ve voze.

Vozidlo bylo okamžitě odstaveno z provozu a od té doby probíhá šetření Drážní inspekcí, výrobcem i DPMO. U ostatních vozů stejného typu se závada neprojevila, přesto byla provedena, na základě pokynů výrobce, bezpečnostní opatření tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost cestujících i dalších účastníků silničního provozu.

Do uzavření případu nebudeme k záležitosti poskytovat další informace. 

Váš DPMO


 

více >


Úprava jízdného v zóně 71 Olomouc

2. 10. 2019

Cestující v zóně 71 Olomouc budou od 1. dubna 2020 cestovat jinak. Rada města schválila úpravu tarifu cen jízdného. Celoroční jízdenka bude v olomoucké MHD o 250 korun levnější a v tramvajích a autobusech bude během příštího roku možné zaplatit jízdné platební kartou.

Ceník jízdného od 1. 4. 2020 Aktuální ceník
platný od 1. 7. 2019

více >


Dočasná změna trasy linek č. 12, 19 a 26 - Změna

11. 9. 2019

Z technologických důvodů dochází k prodloužení termínu ukončení rekonstrukce zastávky Zenit směr Velkomoravská. Zastávka bude zprovozněna od 6. 11. 2019.

V termínu od 16. 9. 2019 do 25. 10. 2019 bude prováděna rekonstrukce zastávky Zenit směr Hlavní nádraží na ulici Velkomoravská. Z tohoto důvodu budou linky č. 12, 19 a 26 vedeny mezi zastávkami Hotelový dům a Velkomoravská po objízdné trase. Zastávka Zenit v uvedeném směru nebude obsluhována a bude nahrazena zastávkou Povel, škola na ul. Schweitzerova.

Výlukové kapesní jízdní řády:

Vzhledem k hustotě provozu na objízdné trase může na těchto linkách docházet k mírnému zpoždění.

více >


Omezení obsluhy zastávky ČSAD – linky č. 12 a 19

11. 9. 2019

V termínu od 18. 9. 2019 do 29. 10. 2019 je plánována oprava komunikace ulic Rolsberská a Přerovská, která bude prováděna po etapách. Oprava bude probíhat v úseku od odbočky k Hornbachu po křižovatku s ulicí Brunclíkova a bude probíhat po polovinách vozovky. Veškerý provoz bude veden v obou směrech vždy pouze ve dvou jízdních pruzích.

 

Jízdní řády:

více >


Změna jízdních řádů k 1. 9. 2019 - autobusový provoz

26. 8. 2019

S platností od neděle 1. 9. 2019 vstupují v platnost nové jízdní řády vybraných autobusových linek, a to z důvodu změny dopravní obslužnosti a jako reakce na podněty získané od cestující veřejnosti, komisí městských částí, firem a škol na území města Olomouce a obcí zapojených do IDSOK. 

Změna jízdních řádů se týká linek 12,14,16,17,19 - níže jsou uvedeny odkazy na zastávkové jízdní řády

Současně se začátkem školního roku bude ukončeno prázdninové omezení na linkách č. 12, 13, 16, 19 a 21.

 

více >


Ukončení výluky tramvajového provozu Palackého – Neředín, krematorium a zpět

16. 8. 2019

Dne 18. 8. 2019 bude ukončena výluka na tramvajové trati do Neředína. Od tohoto data bude obnoven provoz v celé tramvajové síti dle jízdních řádů platných od 9. 12. 2018, tz. obnovení tramvajového provozu v mimo prázdninovém režimu a opětovné nasazení spřažených souprav. Silniční provoz bude nadále omezen.

 

více >


Změna odbavování cestujících autobusy na tramvajových zastávkách a trasování náhradní autobusové dopravy

9. 8. 2019

Z důvodu zvyšování bezpečnosti při odbavování cestujících autobusy na tramvajových zastávkách a trasování náhradní autobusové dopravy (dále jen NAD) při MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH je vydáno toto Přepravní opatření.

více >


Výluka Palackého - Neředín

15. 6. 2019

V termínu 29.6. – 17.8.2019 bude prováděna v křižovatce ulic Palackého a náměstí Národních hrdinů oprava kolejí a výhybkového zhlaví. Z tohoto důvodu bude v uvedeném termínu v úseku Palackého – Neředín, krematorium a zpět vyloučena tramvajová doprava.

Výlukové jízdní řády - kapesní:

Výlukové jízdní řády - zastávkové:

Dne 18. 8. 2019 bude ukončena výluka na tramvajové trati do Neředína. Od tohoto data bude obnoven provoz v celé tramvajové síti dle jízdních řádů platných od 9. 12. 2018, tz. obnovení tramvajového provozu v mimo prázdninovém režimu a opětovné nasazení spřažených souprav. Silniční provoz bude nadále omezen.

více >


Změna jízdních řádů od 1. 7. 2019

14. 6. 2019

Od pondělí 1. 7. 2019 vstupují v platnost nové jízdní řády vybraných autobusových linek DPMO, a.s., a to z důvodu změny dopravní obslužnosti a jako reakce na podněty získané od cestující veřejnosti, komisí městských částí, firem a škol na území města Olomouce a obcí zapojených do IDSOK.

Zároveň od 1. 7. do 31. 8. 2019 dojde k omezení provozu z důvodu letních prázdnin.

více >


Omezení autobusového provozu – linka č. 15

13. 6. 2019

V sobotu 22. 6. 2019 bude, z důvodu asfaltování na ulici Malátova v Bystrovanech v blízkosti zastávky Bystrovany, U Bystřičky, tato část komunikace uzavřena i pro autobusový provoz.

Autobusová linka č. 15 bude vedena v Bystrovanech v obou směrech po náhradní trase ulicemi Šrámkova a Droždínská. 

více >


Změna tarifu od 1. 7. 2019

10. 6. 2019

S platností od 1. 7. 2019 vstupuje v platnost změna tarifu v zóně 71. Senioři od 65 let, budou mít od tohoto data přepravu v MHD zdarma. K prokázání nároku na slevu při kontrole, mohou cestující od 65 let věku využít občanský průkaz, cestovní pas, průkaz DPMO nebo IDSOK, nebo jiný průkaz, který obsahuje fotografii a datum narození. 

Jízdné platné od 1. 7. 2019

více >


Dočasná změna vedení linek č. 12 a 111

3. 5. 2019

Od pátku 10. 5. 2019 do pondělí 30. 9. 2019 bude, z důvodu stavebních prací, uzavřena pro veškerý provoz komunikace ulice Erenburgova.  U autobusových linek č. 12 a 111 dojde k dočasné změně v jejich trase, kdy bude vynechána zastávka Erenburgova. 

Autobusová linka č. 12 

Autobusová linka č. 111 

více >


Pokračování kampaně Máte Hromadu Důvodů

2. 4. 2019

V sedmnácti městech 1. 4. 2019 odstartovalo volné pokračování kampaně na podporu MHD, která se tentokrát zaměří na chování samotných cestujících...

více >


Dočasné posílení linky 31

11. 3. 2019

Od pondělí 18. 3. 2019 dochází k uzavírce části silnice I/46 ul. Šternberská. Vybrané spoje veřejné linkové dopravy budou vedeny po objízdné trase přes Samotišky a zastávka Týneček nebude těmito spoji obsluhována. Z důvodu zajištění dostatečné obslužnosti městské části Týneček dochází ke změně JŘ linky č. 31...

Zastávkový jízdní řád
Kapesní jízdní řád

více >


Senioři od 65 let budou mít přepravu MHD od 1. července 2019 ZDARMA

15. 1. 2019

Dne 14. 1. 2019 schválila Rada města Olomouce na svém zasedání bezplatnou přepravu cestujících od 65 let, bez ohledu na místo bydliště, s platností od 1. 7. 2019.

Schválení bezplatné přepravy se netýká důchodců do 65 let, kteří i nadále budou mít nárok na zlevněné 1denní až roční jízdné.

Další informace naleznete na portálu našeho města: http://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/23443

více >


Nové tramvaje EVO1 a EVO1/o v DPMO

25. 9. 2018
V průběhu podzimu budou do DPMO, a.s. postupně dodávány nové tramvaje EVO1 a EVO1/o od společnosti Krnovské opravny a strojírny, s.r.o. Celkem bude dodáno 8 ks tramvají, z čehož bude 5 ks jednosměrných s jednostranným odbavováním cestujících typové označení EVO1 a 3 ks jednosměrných s oboustranným odbavováním cestujících typové označení EVO1/o.
Nové tramvaje budou vybaveny celou řadou novinek, které ve stávajících tramvajích...

více >


Tramvaje EVO1

14. 9. 2018
Dne 14.9.2018 k nám dorazila první tramvaj EVO1, a tak jsme do svého vozového parku po několika letech přivítali nový model tramvaje.
 
Tramvaje EVO1 navazují na českou tradici tramvají s délkou 15 m, kterou u nás započaly nejúspěšnější tramvaje T3 (ČKD Tatra).
 
Díky stejným rozměrům tramvaj EVO odpovídá požadavkům menších měst, tak jako je to naše. Navíc je možné vozy spřáhnout, a tím vytvořit dvouvozové nebo obousměrné soupravy.
 

více >


Tramvaj č. 166 parkuje na garáži

30. 7. 2018

Minulý týden od nás odcestovala tramvaj T3 SUCS č. 166 a zaparkovala v Jihlavě na garáži, čímž vzbudila velký ohlas. 
A tak jsme připravili malé ohlédnutí za historií tohoto vozu a vyzpovídali jsme nového majitele.

více >


Slavnostní předání Solarisů IV. generace 16.7.2018

16. 7. 2018

Dnes jsme oficiálně představili poslední vozy z kontraktu z roku 2016, který byl uzavřen se společností Solaris Bus & Coach S.A. a Solaris Czech spol. s r.o. Na základě této smlouvy jsme rozšířili své řady celkem o 26 autobusů Solaris Urbino IV. generace. (Kromě vozu 552 Solaris Urbino 8,6, který je ještě III.generací.)

více >


Oprava mostu v ul. Komenského - IV. etapa – úprava autobusového provozu linek č. 14, 15, 19, 20, 21 a 51 od 1. 7. 2018

14. 6. 2018

Z důvodu pokračujících stavebních prací na výstavbě mostu  v ulici Komenského se prodlužuje i platnost změn v obslužnosti u linek 14, 15, 19 a 20. 

 

IV. etapa: od 1. 7. 2018

V rámci realizace protipovodňových opatření pokračuje oprava mostu přes řeku Moravu v ulici Komenského.

Stavební práce budou probíhat až do prosince 2019, jsou rozděleny do několika etap, a to za částečných nebo úplných uzavírek přilehlých komunikací.


Z tohoto důvodu dochází ke změnám jízdních řádů, trasování linek a změnám v obsluze zastávek od 1.7.2018. 
>> Výlukové kapesní jízdní řády 

více >


Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Prodejny:

Legionářská 1, Olomouc
+420 585 533 250

po-pá 6:00 - 18:00, so 7:00 - 12:00

Hlavní nádraží, Olomouc
+420 584 148 414

po-pá 5:00 - 19:00, ne 14:00 - 19:00

Ostravská ul., Olomouc
+ 420 585 313 848, 917
po-pá 5:00 - 17:00
(smluvní prodejce)

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2016 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © 2016 WINTERNET s.r.o.