Úpravy trasy autobusů z důvodu uzavírky Šlechtitelů - linky č. 13 a 22 od 17. 4. do 18. 7.


Od pondělí 17. 4. 2023 budou probíhat stavební práce na přestavbě parovodu na horkovod v ul. Šlechtitelů, investiční akce je plánována do několika etap. Uzavírka komunikace ovlivní provoz autobusových linek č. 13 a 22.

V termínu od pondělí 17. 4. 2023 do úterý 18. 7. 2023 včetně bude uzavřena pro veškerý provoz včetně autobusů část komunikace ulice Šlechtitelů od křižovatky s ul. Holická po křižovatku s ul. Technologická.

Z tohoto důvodu bude linka č. 22 v pracovní dny vedena po náhradní trase s ukončením na zastávce Přichystalova a obslužnost lokality Šlechtitelů bude denně zajištěna autobusovou linkou č. X22.

Linky č. 22 a X22 budou provozovány dle nových jízdních řádů :

 

Linka č. 13 nebude provozována.

 

Autobusová linka č. 22 - pracovní dny

  • Bude v pracovních dnech mezi zastávkami Tržnice a Vejdovského vedena ulicemi tř. Svobody – 17. listopadu – Masarykova třída – tř. Kosmonautů – Vejdovského a bude všemi spoji ukončena na zastávce Přichystalova.
  • Na objízdné trase bude linka č. 22 obsluhovat zastávky 17. listopadu a Kosmonautů v obou směrech.
  • Vybranými spoji bude obsluhována zastávka Zora.
  • Zastávky Envelopa (na tř. Kosmonautů) budou v obou směrech nahrazeny zastávkami Envelopa (na ul. 17. listopadu),
  • Zastávka Vejdovského směr Tržnice (na tř. Kosmonautů) bude nahrazena zastávkou Vejdovského pro linku č. 19 (směr Hlavní nádraží).
  • Zastávky Nový Svět; Holická, Grapo; Technologická a Šlechtitelů nebudou linkou č. 22 obsluhovány.

 

  • Spoje s odjezdy v 6.46 hod. ze zastávky Na Střelnici a v 7.17 hod. ze zastávky Přichystalova budou provozovány pouze do 30. 6. 2023 jako náhrada za školní posilové spoje linky č. 13.
  • Spoje s odjezdy v 7.17 hod. a 7.24 hod. ze zastávky Přichystalova budou navíc vedeny přes zastávku Tržnice, plocha (zastávka pro linku č. 61) z důvodu návaznosti na přestup na autobusovou linku č. X22 směr Šlechtitelů.

 

 

Autobusová linka č. 22 - dny pracovního klidu

Ve dnech pracovního klidu bude linka č. 22 vedena ve své původní trase s ukončením všech spojů na zastávce Přichystalova.

 

Autobusová linka č. X22 

  • Autobusová linka č. X22 bude vedena v pracovních dnech i ve dnech pracovního klidu ze zastávky Tržnice, plocha na konečnou zastávku Technologická ulicemi tř. Svobody – Polská – Rooseveltova – Střední Novosadská – Dolní Novosadská – silnice II/570 – Šlechtitelů – Technologická a zpět.
  • Na trase budou obsluhovány zastávky Tržnice, plocha (zastávka pro linku č. 61); Šlechtitelů; Holická, Grapo (náhradní zastávka u přenosného označníku v ulici Technologická – pouze ve směru Technologická) a Technologická.

 

Všechny aktuality

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2023 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.