Změna jízdních řádů od neděle 11. 12. 2022


S platností od neděle 11. 12. 2022 vstupují v platnost nové jízdní řády linek DPMO, a.s., a to z důvodu změny, rozšíření dopravní obslužnosti a jako reakce na podněty získané od cestující veřejnosti, komisí městských částí, firem, škol na území města Olomouce a obcí zapojených do IDSOK.

Tramvajový provoz bude veden dle jízdních řádů platných od 17. 11. 2022.

Kapesní jízdní řády:

Linka 1 /platnost od 17.11.2022

Linka 2 /platnost od 17.11.2022

Linka 3 /platnost od 17.11.2022

Linka 4 /platnost od 17.11.2022

Linka 5 /platnost od 17.11.2022

Linka 6 /platnost od 17.11.2022

Linka 7 /platnost od 17.11.2022

Linka č. 11

Z důvodu zlepšení návaznosti přestupu na tramvajové linky jsou denně uspíšeny první spoje. Spoj ze zastávky Na Pile směr Lošov bude veden již v 4.28 hod. a spoj ze zastávky Lošov bude veden v 4.52 hod. s příjezdem na Hlavní nádraží v 5.13 hod.

Kapesní jízdní řády:

Linka 11 /pracovní dny/ platnost od 11.12.2022

Linka 11 /dny pracovního klidu/ platnost od 11.12.2022

 

Linka č. 12

Z důvodu optimalizace jízdních dob jsou ve dnech pracovního klidu opožděny odjezdy spojů ze zastávky Ladova, nově v 4.28 hod. a 4.57 hod.

Spoj s odjezdem v 22.12 hod. ze zastávky Řepčín, železárny bude mít nově příjezd na Hlavní nádraží již v 22.34 hod.

Kapesní jízdní řády:

Linka 12 /pracovní dny/ platnost od 11.12.2022

Linka 12 /dny pracovního klidu/ platnost od 11.12.2022

Linka č. 13

Z provozních důvodů dochází k úpravě jízdního řádu v době dopravního sedla.

Kapesní jízdní řády:

Linka 13 /pracovní dny/ platnost od 11.12.2022

Linka č. 14

Z provozních důvodů dochází u vybraných spojů k prodloužení jízdní doby. Spoj s odjezdem v 13.43 hod. ze zastávky Ahold je nově veden v 13.45 hod. s příjezdem na zastávku Panelárna v 14.22 hod.

Kapesní jízdní řády:

Linka 14 /pracovní dny/ platnost od 11.12.2022

Linka 14 /dny pracovního klidu/ platnost od 11.12.2022

Linka č. 15

Z provozních důvodů dochází k úpravám jízdního řádu v pracovní dny, především v ranní dopravní špičce.

Posilový spoj z Bukovan bude nově veden v 7.08 hod. a bude ukončen na zastávce Hlavní nádraží v 7.27 hod.

Spoj z Černovíra v 7.44 hod. bude uspíšen na odjezd v 7.33 hod. a pojede přes Farmak.

Spoj s odjezdem z Černovíra v 7.55 hod. bude opožděn nově na odjezd v 8.16 hod. s ukončením na Hlavním nádraží v 8.28 hod.

Spoj s odjezdem v 7.55 hod. z Bukovan bude veden z Hlavního nádraží přes zastávky Na Špici a Na Střelnici na zastávku Ladova s příjezdem v 8.21 hod.

Kapesní jízdní řády:

Linka 15 /pracovní dny/ platnost od 11.12.2022

Linka 15 /dny pracovního klidu/ platnost od 11.12.2022

Linka č. 16

Z důvodu zlepšení proložení intervalů s linkami č. 3 a 17 budou spoje linky č. 16 v pracovních dnech v době odpolední dopravní špičky a v době sedla vedeny v jiných časových polohách v intervalu 15/20 min.

Kapesní jízdní řády:

Linka 16 /pracovní dny/ platnost od 11.12.2022

Linka 16 /dny pracovního klidu/ platnost od 11.12.2022

Linka č. 17

V pracovních dnech bude z provozních důvodů spoj s odjezdem z Nemilan v 20.36 hod. realizován s přestupem na zastávce Náměstí Hrdinů v 20.54 hod. s příjezdem v 21.04 hod. na Farmak a spoj s odjezdem ze zastávky Farmak v 21.18 hod. bude realizován v celé trase bez přestupu na Náměstí Hrdinů.

Kapesní jízdní řády:

Linka 17 /pracovní dny/ platnost od 11.12.2022

Linka 17 /dny pracovního klidu/ platnost od 11.12.2022

Linka č. 20

V pracovních dnech bude spoj v 13.58 hod. z Náměstí Hrdinů uspíšen na odjezd v 13.53 hod. a bude veden přes zastávku Horka, areál Delta v 14.05 hod.

Spoj ze zastávky Chomoutov, škola v 14.01 hod. bude opožděn na odjezd v 14.03 hod. a nepojede přes zastávku Horka, areál Delta.

Na zastávce Horka bude umožněn přestup cestujících ze zastávky Horka, areál Delta (příjezd v 14.08 hod.)  na spoj linky č. 20 ve směru na Náměstí Hrdinů s odjezdem v 14.09 hod.

Kapesní jízdní řády:

Linka 20 /pracovní dny/ platnost od 11.12.2022

Linka 20 /dny pracovního klidu/ platnost od 11.12.2022

Linka č. 21

Z provozních důvodů jsou denně upraveny jízdní doby u spojů s odjezdem v 4.30 hod. a v pracovních dnech s odjezdem v 4.43 hod. ze zastávky Ladova. Ve dnech školního vyučování bude spoj v 7.34 hod ze zastávky Černá cesta veden již ze zastávky Hlavní nádraží v 7.29 hod., pojede přes Farmak a bude ukončen na zastávce Ladova v 7.47 hod.

Kapesní jízdní řády:

Linka 21 /pracovní dny/ platnost od 11.12.2022

Linka 21 /dny pracovního klidu/ platnost od 11.12.2022

Linka č. 22

Linka bude nově vedena všemi spoji přes zastávky Vejdovského a Envelopa (na tř. Kosmonautů). Z tohoto důvodu dochází k prodloužení jízdní doby o 2 min. u všech spojů a také k mírným časovým posunům jednotlivých spojů.

Kapesní jízdní řády:

Linka 22 /pracovní dny/ platnost od 11.12.2022

Linka 22 /dny pracovního klidu/ platnost od 11.12.2022

Linka č. 25

Ve dnech pracovního klidu bude spoj ze zastávky Kaufland, sklad v 6.10 hod. veden v 6.11 hod. s příjezdem na Hlavní nádraží v 6.27 hod.

Kapesní jízdní řády:

Linka 25 /pracovní dny/ platnost od 11.12.2022

Linka 25 /dny pracovního klidu/ platnost od 11.12.2022

Linka č. 27

Z důvodu lepší návaznosti na přestup na tramvajové linky jsou denně uspíšeny spoje ze zastávky Tržnice v 21.01 hod. na odjezd v 20.59 hod. a ze zastávky Globus v 21.15 na odjezd v 21.13 hod.

Kapesní jízdní řády:

Linka 27 /pracovní dny/ platnost od 11.12.2022

Linka 27 /dny pracovního klidu/ platnost od 11.12.2022

Linka č. 28

Na základě požadavků firem z oblasti Technologického parku je navýšen počet spojů v úseku Nedvězí - Technologický park. U vybraných spojů dochází k časovým posunům v celé trase.

Kapesní jízdní řády:

Linka 28 /pracovní dny/ platnost od 11.12.2022

Linka č. 29

Spoj ze zastávky Rožňavská bude nově veden v 7.19 hod.

Kapesní jízdní řády:

Linka 29 /pracovní dny/ platnost od 11.12.2022

Linka č. 42

Z provozních důvodů dochází u vybraných spojů k časovým posunům.

Kapesní jízdní řády:

Linka 42 /pracovní dny/ platnost od 11.12.2022

Noční doprava – linky č. 50, 51 a 52

Dochází k úpravě jízdních řádů z důvodu zajištění provázanosti s železniční dopravou. 

Kapesní jízdní řády:

Linka 50 /denně/ platnost od 11.12.2022

Linka 51 /denně/ platnost od 11.12.2022

Linka 52 /denně/ platnost od 11.12.2022

Na linkách č. 12, 16, 18, 20, 21 a 26 dochází k nepatrné optimalizaci jízdních dob.

Kapesní jízdní řády:

Linka 12 /pracovní dny/ platnost od 11.12.2022

Linka 12 /dny pracovního klidu/ platnost od 11.12.2022

Linka 16 /pracovní dny/ platnost od 11.12.2022

Linka 16 /dny pracovního klidu/ platnost od 11.12.2022

Linka 18 /pracovní dny/ platnost od 11.12.2022

Linka 18 /dny pracovního klidu/ platnost od 11.12.2022

Linka 20 /pracovní dny/ platnost od 11.12.2022

Linka 20 /dny pracovního klidu/ platnost od 11.12.2022

Linka 21 /pracovní dny/ platnost od 11.12.2022

Linka 21 /dny pracovního klidu/ platnost od 11.12.2022

Linka 26 /pracovní dny/ platnost od 11.12.2022

Linka 26 /dny pracovního klidu/ platnost od 11.12.2022

 

U linek, které nejsou uvedeny, nedochází ke změnám v časových polohách spojů.

 

Všechny aktuality

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.