Zprovoznění nové tramvajové tratě na Nové Sady - od 1.11.2022


S platností od úterý 1. 11. 2022 vstupují v platnost nové jízdní řády některých linek DPMO, a.s., a to z důvodu zprovoznění nové tramvajové tratě na Nové Sady včetně vybudování nových tramvajových zastávek U Kapličky a společných zastávek pro tramvaje i autobusy s názvem Rožňavská a Zikova.

 

Kapesní jízdní řády:

 

TRAMVAJOVÝ  PROVOZ

Vzhledem k pokračující tramvajové výluce Hl. nádraží – Pavlovičky bude s platností od 1. 11. 2022 nově zprovozněná tramvajová trať na ulici Zikova a Schweitzerova obsluhována výlukovými linkami X3 a X5. Dochází k rozšíření o obsluhu zastávek Zikova, Rožňavská a U Kapličky.

 

 

Otáčení tramvají na konečné zastávce U Kapličky bude prováděno manipulačně bez cestujících na tramvajové úvrati. Po ukončení tramvajové výluky bude s platností od 17. 11. 2022 obsluha tohoto úseku zajištěna tramvajovými linkami č. 3 a 5.

 

 

 

AUTOBUSOVÝ  PROVOZ

 

Linky č. 10, 16 a 29 budou vráceny zpět do své trasy ulicí Zikova a vedeny dle nových jízdních řádů.

 

Linka č. 10

      Do linky je vložena v obou směrech zastávka Rožňavská mezi zastávky Povel, škola a Zikova.

 

 

Linka č. 16

Do linky je ve směru na Nové Sady vložena zastávka Rožňavská mezi zastávky Povel, škola a Zikova. V pracovních dnech bude linka vedena v době přepravní špičky v intervalu 15 min. V době sedla a ve dnech pracovního klidu bude i nadále linka vedena v intervalu 20 min. Z důvodu navýšení počtu zastávek na lince dochází u vybraných spojů v době dopravní špičky k navýšení jízdní doby o 1 minutu.

 

Linka č. 29

Výchozí zastávkou linky se stane zastávka Rožňavská pro spoj s odjezdem v 7.18 hod.

 

 

Všechny aktuality

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.