cz en

Menu

Změna jízdních řádů od 13. 12. 2020


Od neděle 13. 12. 2020 vstupují v platnost nové jízdní řády linek DPMO, a.s., a to z důvodu změny a rozšíření dopravní obslužnosti a jako reakce na podněty získané od cestující veřejnosti, komisí městských částí, firem, škol na území města Olomouce a obcí zapojených do IDSOK.

TRAMVAJOVÝ  PROVOZ

Nemění se jízdní řády tramvajových linek č. 1, X4, 7 a U a nezměněny zůstávají i jízdní řády tramvajových linek č. 3 a 5 s platností od 5. 12. 2020

 

AUTOBUSOVÝ  PROVOZ

Vzhledem k pokračujícím stavebním pracím na opravě mostu přes řeku Moravu na Masarykově tř. budou autobusové linky č. 11, 13, 50 a 52 vedeny nadále dle výlukových jízdních řádů.

 

Nová zastávka

  • Pavelkova, Koyo (již od 2. 11. 2020)

Linka č. 10 (již od 2. 11. 2020)

Linka obsluhuje nově vybudovanou obousměrnou zastávku Pavelkova, Koyo na ul. Pavelkova a z provozních důvodů byla navýšena jízdní doba v úseku Civilní obrana – Lipenská o 1 min.

Linka č. 11

S ohledem na požadavek KMČ Svatý Kopeček bude v pracovních dnech spoj s odjezdem v 6.50 hod. z Radíkova veden až na zastávku Ladova s příjezdem v 7.29 hod. a spoj s odjezdem z Radíkova v 7.20 hod. bude ukončen na zastávce Hlavní nádraží v 7.42 hod.

Linka č. 12

V pracovní dny bude zaveden spoj s odjezdem z Hlavního nádraží v 10.06 hod., který bude ukončen na zastávce Ladova v 10.26 hod.

Z provozních důvodů bude spoj s odjezdem ve 21.02 hod. ze zast. Ladova opožděn na 21.05 hod. s příjezdem ve 21.23 hod. na Hlavní nádraží. Vratný spoj bude opožděn o 1 minutu na odjezd ve 21.25 hod. z Hlavního nádraží s příjezdem ve 21.45 hod. na zast. Řepčín, železárny, a to denně.

Linka č. 13 (již od 5. 12. 2020)

Pro zlepšení obslužnosti škol a firem v okolí Žižkova náměstí bude do linky vloženo několik spojů, které budou vypraveny v úseku Hlavní nádraží – Envelopa.

Posilový spoj se zastávky Přichystalova bude uspíšen o 1 min. na odjezd v 7.17 hod. s příjezdem v 7.33 hod. na Hlavní nádraží.

Linka bude nadále provozována pouze v pracovních dnech.

Linka č. 14

Linka obsluhuje nově vybudovanou obousměrnou zastávku Pavelkova, Koyo na ul. Pavelkova a z provozních důvodů byla navýšena jízdní doba v úseku Civilní obrana – Lipenská o 1 min. (již od 2. 11. 2020).

V pracovních dnech budou na základě požadavků firem spoje ze zastávky Ahold s odjezdy ve 14.08 hod. a 22.10 hod. opožděny na odjezdy ve 14.15 hod. s příjezdem ve 14.52 hod. na zastávku Panelárna  a na 22.15 hod. s ukončením na zastávce Ladova ve 22.33 hod.

Ve dnech pracovního klidu bude spoj s odjezdem v 5.37 hod. z Hlavního nádraží uspíšen o 2 minuty na 5.35 hod. a bude veden přes Olmu jako náhrada za zrušený spoj linky č. 25. Příjezd na Panelárnu zůstává nezměněn. Spoj s odjezdem ve 21.55 hod. z Náměstí Hrdinů bude opožděn na 21.56 hod. s příjezdem na Ahold ve 22.09 hod.

Linka č. 16

V pracovních dnech bude z provozních důvodů spoj ze zastávky Nové Sady s odjezdem v 19.01 hod. veden až na zastávku Centrum Haná s příjezdem v 19.30 hod. a spoj s odjezdem v 19.15 hod. ze zastávky Nové Sady bude ukončen na Tabulovém vrchu v 19.38 hod.

Ve dnech pracovního klidu bude linka nadále vedena v inter. 20 min.

Linka č. 17

V pracovních dnech bude z důvodu zlepšení návaznosti spoj ze zastávky Farmak s odjezdem ve 21.07 hod. opožděn na 21.18 hod. s ukončením ve 21.28 hod. na Náměstí hrdinů, kde bude zajištěn přestup na pokračující spoj do Nemilan.

Ve dnech pracovního klidu bude spoj ze zastávky Farmak s odjezdem ve 21.05 hod. opožděn na 21.18 hod. a bude veden v celé trase s příjezdem ve 21.45 hod. do Nemilan.

Linka č. 18

Ve dnech pracovního klidu dochází k mírným úpravám poloh spojů z důvodu sjednocení časů odjezdů ze zastávky Tržnice s pracovními dny.

Linka č. 20

V pracovní dny bude spoj s odj. v 8.44 hod. ze zastávky Farmak veden až na Náměstí Hrdinů s příjezdem v 9.00 hod.

Z provozních důvodů bude spoj s odjezdem ve 22.47 hod. ze zastávky Chomoutov, škola uspíšen na 22.45 hod. s příjezdem na Náměstí Hrdinů ve 23.04 hod., a to denně.

Linka č. 22

Ve dnech pracovního klidu bude linka nadále vedena přes zastávky Envelopa a Vejdovského.

Linka č. 25

V pracovních dnech i ve dnech pracovního klidu bude linka na základě požadavků firem a KMČ vedena podle nových jízdních řádů.

Spoje, které jedou na Nový Dvůr a obsluhují současně Kaufland, sklad i Holici, budou vedeny ze zastávky Kaufland, sklad na zastávku U Mlýna ulicemi Týnecká – Přerovská – Přemysla Oráče.

Spoje, které jedou z Nového Dvora přímo na zastávku Týnecká, budou vedeny ulicemi Keplerova – Týnecká – Přerovská.

Linka č. 27

V návaznosti na prodlouženou otevírací dobu Globusu ve vánočním období budou do jízdního řádu zavedeny 2 večerní spoje od Tržnice, které budou v provozu denně v období 17. 12. – 23. 12. 2020.

Linka č. 28

Na základě požadavků KMČ Nedvězí dochází k úpravám jízdního řádu v ranních a odpoledních hodinách. Nově je zaveden spoj s odjezdem v 18.00 hod. ze zastávky Tržnice s příjezdem v 18.15 do Nedvězí a zpáteční spoj ze zastávky Nedvězí v 18.17 hod. s ukončením na zastávce Ladova v 18.40 hod.

Z provozních důvodů budou upraveny večerní spoje. Spoje s odjezdy ze zastávky Tržnice ve 22.31 hod. a ve 23.10 hod. ze zastávky Technologický park budou zrušeny.

Noční doprava – linky č. 50 a 52

Dochází k úpravě jízdních řádů z důvodu zajištění provázanosti s železniční dopravou.

Z provozních důvodů dochází k převedení spoje linky č. 50 s odjezdem ze zastávky Hlavní nádraží v 1.20 hod. do linky č. 52 s příjezdem na Hlavní nádraží v 1.57 hod.

 

Na linkách č. 16, 18, 22 a 29 dochází k nepatrné optimalizaci jízdních dob.

U linek, které v tomto dokumentu nejsou uvedeny, nedochází ke změnám v časových polohách spojů.

Jízdní řády budou doplněny.

Všechny aktuality

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Prodejny:

Legionářská 1, Olomouc
+420 585 533 250

po-pá 6:00 - 18:00

Hlavní nádraží, Olomouc
+420 584 148 414

po-pá 5:00 - 19:00

Ostravská ul., Olomouc
+ 420 585 313 848, 917
po-pá 5:00 - 17:00
(smluvní prodejce)

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Copyright © 2021 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.