cz en

Menu

Změna jízdních řádů od 15. 12. 2019


S platností od neděle 15. 12. 2019 vstupují v platnost nové jízdní řády linek DPMO, a.s., a to z důvodu změny a rozšíření dopravní obslužnosti a jako reakce na podněty získané od cestující veřejnosti, komisí městských částí, firem, škol na území města Olomouce a obcí zapojených do IDSOK.

 

TRAMVAJOVÝ  PROVOZ

Dochází k minutovému posunu po jednom spoji na linkách č. 2 a 7.

Kapesní jízdní řády:

 

AUTOBUSOVÝ  PROVOZ

Vzhledem k pokračujícím stavebním pracím na opravě mostu přes řeku Moravu v ul. Komenského, budou do 17. 12. 2019 autobusové linky č. 14, 15, 19, 20 a 51 vedeny nadále dle výlukových jízdních řádů.

Změny zastávek

  •          Zastávka Droždín, Bukovanská - nově na znamení
  •          Zastávka Dlouhá - nově na znamení

 

Linka č. 11

Z provozních důvodů byl v pracovní dny přidán jeden dělený kurz. Tím dochází ke změně polohy odpoledních spojů vedených ze zastávky Na Střelnici. Spoj s odjezdem ve 13.16 hod. je veden do Radíkova a s odjezdem ve 13.44 hod. zajíždí na Lošov, Svolinského.

Kapesní jízdní řády:

Linka č. 14 (od 18. 12. 2019)

Z důvodu zajištění přestupu na Náměstí Hrdinů bude spoj s odjezdem ze zastávky Panelárna směr Ahold v 5.37 hod. v pracovní dny opožděn na 5.38 hod.

Kapesní jízdní řády:

Linka č. 15

Na základě požadavku firmy Lidl, sklad budou přidány závleky k této firmě v pracovní dny u spojů s odjezdy v 5.29, 9.09 a 16.14 hod. z Hlavního nádraží a u spoje v 16.57 hod. z Bukovan, který bude uspíšen o 2 min. na 16.55 hod. Současně bude zrušen závlek u spoje s odjezdem v 7.34 hod. z Hlavního nádraží v pracovní dny.

Kapesní jízdní řády:

Linka č. 20 (od 18. 12. 2019)

Vzhledem k přeplňování spoje s odjezdem ve 13.34 hod. ze zastávky Chomoutov, škola, bude vypraven ve dnech školního vyučování posilový spoj ve 13.45 hod. ze zastávky Řepčín, železárny po Farmak, který bude veden před spojem z Chomoutova.

Spoje v 15.20 a 16.00 hod. ze zastávky Chomoutov, škola budou v pracovní dny prodlouženy až na Tržnici. Spoj vyjíždějící v 16.21 hod. z Náměstí Hrdinů bude nově začínat až na Tržnici v 16.24 hod.

Spoj ve 21.27 hod. vedený z Náměstí Hrdinů do Chomoutova bude denně nově veden již z Tržnice ve 21.25 hod.

Kapesní jízdní řády:

Linka č. 25

Z důvodu úpravy jízdní doby dojde v pracovní dny k uspíšení spojů ze zastávky Kaufland, sklad z 14.51 na 14.50 hod., z 15.56 na 15.55 hod. a ze zastávky Nový Dvůr ze 7.02 na 7.01 hod., z 13.56 na 13.55 hod.

Z důvodu rozšíření dopravní obslužnosti dochází k přidání spojů ve dnech pracovního klidu a to v 15.32 a 16.32 hod. z Hlavního nádraží na Kaufland, sklad a v 18.17 hod. z Hlavního nádraží na Hamerskou a zpět v 18.33 hod.

Kapesní jízdní řády:

Linka č. 27

V návaznosti na prodlouženou otevírací dobu Globusu ve vánočním období budou do jízdního řádu zavedeny 2 večerní spoje od Tržnice, které budou v provozu denně v období 19. 12. – 23. 12. 2019.

Kapesní jízdní řády:

Linka č. 29

Z důvodu zajištění přestupu na zastávce Na Střelnici bude spoj s odjezdem v 5.43 hod. z Tržnice opožděn na 5.44 hod.  

Kapesní jízdní řád:

Linka č. 111

Linka bude v provozu v pracovní dny od 27. 4. – 30. 6. 2020 a ve dnech pracovního klidu od 10. 4. – 30. 8. 2020.

Kapesní jízdní řády:

 
 

Noční doprava – linka č. 50

Dochází k úpravě jízdních řádů z důvodu zajištění provázanosti s železniční dopravou.

Spoj s odjezdem ve 4.18 hod. z Hlavního nádraží bude opožděn na 4.25 hod. a ukončen na zastávce Náměstí Hrdinů. 

Kapesní jízdní řád:

 
 

Noční doprava – linka č. 51 (od 18.12.2019)

Z provozních důvodů bude spoj s odjezdem z Hlavního nádraží vedený na zastávku Ladova opožděn z 23.18 na 23.19 hod.

Kapesní jízdní řád:

 

Noční doprava – linka č. 52

Z důvodu zlepšení dopravní obslužnosti dochází ke změně trasy. Linka bude vedena ze zastávky Žižkovo náměstí na zastávku Palackého ulicemi 1. máje, Denisova, Pekařská, 8. května a Palackého. V uvedeném úseku bude obsluhovat tramvajové zastávky U Dómu, Náměstí Republiky a U Sv. Mořice. Zastávka DPMO nebude linkou obsluhována.

Kapesní jízdní řád:

Na linkách č. 13, 14, 18, 20, 21, 22, 50 a 51 dochází k optimalizaci jízdních dob.

Kapesní jízdní řády, platné od 15.12.2019, naleznete zde:

Kapesní jízdní řády ve formátu PDF

 

 

 

Všechny aktuality

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Prodejny:

Legionářská 1, Olomouc
+420 585 533 250

po-pá 6:00 - 18:00, so 7:00 - 12:00

Hlavní nádraží, Olomouc
+420 584 148 414

po-pá 5:00 - 19:00, ne 14:00 - 19:00

Ostravská ul., Olomouc
+ 420 585 313 848, 917
po-pá 5:00 - 17:00
(smluvní prodejce)

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2020 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.