cz en

Menu

Změna jízdních řádů od 1. 7. 2019


Od pondělí 1. 7. 2019 vstupují v platnost nové jízdní řády vybraných autobusových linek DPMO, a.s., a to z důvodu změny dopravní obslužnosti a jako reakce na podněty získané od cestující veřejnosti, komisí městských částí, firem a škol na území města Olomouce a obcí zapojených do IDSOK.

Zároveň od 1. 7. do 31. 8. 2019 dojde k omezení provozu z důvodu letních prázdnin. 

Linka č. 10 - trvalá změna

V pracovní dny bude zaveden spoj s odjezdem v 6.08 hod. ze zastávky Povel, škola s ukončením v 6.20 hod. na zast. Civilní obrana.

Zastávkový jízdní řád platný od 1. 7. 2019:

Kapesní jízdní řád platný od 1. 7. 2019: 

 

Linka č. 10 - změna přes letní prázdniny

Nebude prováděn ranní posilový spoj s odjezdem v 5.34 hod. ze zastávky Povel, škola s ukončením v 5.46 hod. na zastávce Civilní obrana

 

Linka č. 11 - změna přes letní prázdniny

Dále nebude prováděn posilový pár spojů s odjezdem v 7.55 hod. ze zastávky Hlavní nádraží (ukončení v 8.14 hod. ZOO) a v 8.14 hod. ze zastávky Svatý Kopeček, ZOO (ukončení v 8.33 hod. Hl. n.). Spoj ze zast. Hlavní nádraží (odj. v 7.10 hod.) do zast. Radíkov, nejede přes Droždín. Spoj ze zast. Lošov, Svolinského (odj. v 12.57 hod.) do zast. Hlavní nádraží, nejede přes Droždín. Spoj ze zast. Lošov (odj. v 13.46 hod.) do zast. Hlavní nádraží, je opožděn na 13.49 hod. a nejede přes Droždín.

 Zastávkový jízdní řád:

Kapesní jízdní řád:

 

 

Linka č. 12 - změna přes letní prázdniny

V pracovní dny je linka vedena dle letního jízdního řádu.

 

Zastávkový jízdní řád platný od 1. 7. 2019:

Kapesní jízdní řád platný od 1. 7. 2019:

 

Linka č. 13 (denně) - změna přes letní prázdniny

V pracovní dny je linka vedena dle nového letního jízdního řádu.

         Nebude prováděn ranní posilový spoj v pracovní dny s odjezdem v 7.18 hod. ze zastávky Přichystalova a ukončením v 7.32 hod. na zastávce Hlavní nádraží.

 

         Linka bude v pracovní dny i ve dnech prac. klidu vedena v úseku mezi zastávkami U Teplárny a Hlavní nádraží obousměrně ulicemi Holická, Tovární, Vejdovského, tř. Kosmonautů a Jeremenkova. Zastávka Vejdovského směr Hlavní nádraží bude nahrazena stejnojmennou zastávkou pro linku č. 19. Linka bude obsluhovat zastávku Kosmonautů směr Šlechtitelů (viz mapa v příloze). Zastávky Envelopa a 17. listopadu nebudou linkou obsluhovány.

Zastávkový jízdní řád platný od 1. 7. 2019:

Kapesní jízdní řád platný od 1. 7. 2019:

 

  

Linka č. 14 - trvalá změna

V pracovní dny bude spoj s odjezdem v 7.02 hod. ze zast. Civilní obrana prodloužen až na Ahold s příjezdem v 7.38 hod.

V pracovní dny bude spoj s příjezdem v 7.45 hod. na Civilní obranu prodloužen až na Panelárnu s příjezdem v 7.49 hod. Vratný spoj bude veden z Panelárny v 8.02 hod.

V pracovní dny bude spoj s odjezdem ve 12.58 hod. z Civilní obrany opožděn o 7 min. na 13.05 hod.

V pracovní dny bude spoj s odjezdem ve 14.50 hod. z Čističky prodloužen až na zastávku Civilní obrana s příjezdem v 15.20 hod. Vratný spoj z Civilní obrany bude veden v 15.46 hod.

Spoj s příjezdem ve 23.12 hod. na zastávku U Bristolu bude veden denně až na Hlavní nádraží s příjezdem ve 23.15 hod.

Zastávkový jízdní řád platný od 1. 7. 2019:

Kapesní jízdní řád platný od 1. 7. 2019: 

 

Linka č. 14 - změna přes letní prázdniny

Nebude prováděn ranní posilový spoj s odjezdem v 5.18 hod. ze zastávky Hlavní nádraží s ukončením v 5.30 hod. na zastávce Panelárna.

Spoj s odjezdem v 8.02 hod. ze zast. Panelárna bude ukončen
na Náměstí Hrdinů v 8.23 hod. Dále nebudou realizovány spoje s odjezdem ze zast. Civilní obrana ve směru Čistička v 9.43 a 11.06 hod. a v opačném směru v 8.50 a 10.20 hod. Spoj s odjezdem v 11.50 hod. ze zast. Čistička, bude vypraven až ze zastávky Tržnice ve 12.00 hod.

 

Linka č. 15 - změna přes letní prázdniny

 

Nebude prováděn ranní posilový spoj s odjezdem v 7.00 hod. ze zastávky Bukovany s ukončením v 7.28 hod. na zastávce Farmak a posilový spoj s odjezdem v 7.33 hod. ze zastávky Černovír s ukončením v 7.36 hod. na zastávce Farmak

Zastávkový jízdní řád:

Kapesní jízdní řád:

 

Linka č. 16 - trvalá změna

Spoj s odjezdem ve 21.12 hod. ze zast. Nové Sady bude denně prodloužen až na Tabulový vrch s příjezdem ve 21.34 hod.

 

Zastávkový jízdní řád platný od 1. 7. 2019:

Kapesní jízdní řád platný od 1. 7. 2019: 

 

Linka č. 16 - změna přes letní prázdniny

V pracovní dny je linka vedena dle letního jízdního řádu.

 

Linka č. 17 - změna přes letní prázdniny

Nebudou prováděny dva ranní posilové spoje s odjezdem v 7.13 hod. ze zastávky Nemilany s ukončením v 7.43 hod. na Farmaku a v 7.23 hod. ze zastávky Jižní s ukončením v 7.39 hod. na zastávce Ladova.

Zastávkový jízdní řád: 

Kapesní jízdní řád: 

 

 

Linka č. 18 - změna přes letní prázdniny

 

Nebudou realizovány spoje s odjezdy v 6.20 hod. ze zastávky Ladova s ukončením v 6.35 hod. na zastávce Skrbeň a spoje ze Skrbeně  s odjezdy v 6.36 hod. a 7.19 hod. na zastávku Tržnice.

Zastávkový jízdní řád: 

Kapesní jízdní řád: 

 

Linka č. 19 - změna přes letní prázdniny

V pracovní dny je linka vedena dle letního jízdního řádu.

 

Zastávkový jízdní řád platný od 1. 7. 2019: 

Kapesní jízdní řád platný od 1. 7. 2019: 

 

Linka č. 20  - změna přes letní prázdniny

Spoj s odjezdem v 6.39 hod. ze zastávky Chomoutov škola bude uspíšen o 8 min. (odjezd v 6.31 hod.) a vykoná závlek přes Skrbeň 

 

Zastávkový jízdní řád: 

Kapesní jízdní řád: 

 

Linka č. 21 - změna přes letní prázdniny

Nebude realizován ranní posilový spoj ze zast. Černá cesta v 7.34 hod. na Ladovu. Spoj s odjezdem v 7.58 hod. ze zast. Aquapark bude ukončen na zast. Ladova v 8.16 hod. Dále nebudou realizovány spoje s odjezdem ze zast. Aquapark ve směru Hlavní nádraží v 9.18, 11.18 a 12.48 hod. a v opačném směru v 8.40, 10.40 a 12.10 hod. Spoj s odjezdem v 13.30 hod. ze zast. Hlavní nádraží bude veden až ze zast. Ladova v 13.51 hod. Nebude realizován posilový spoj s odjezdem v 7.38 hod. ze zastávky Hlavní nádraží na Ladovu a posilový spoj s odjezdem v 13.27 hod. ze zastávky Finanční úřad do zastávky Hlavní nádraží.

Po dobu hlavních prázdnin bude spoj z Aquaparku s odj. 14.09 hod. opožděn o 3 minuty na 14.12 hod. Dále spoj s odj. v 14.40 hod. z Hlavního nádraží bude ukončen na Nové Ulici v 15.11 hod. a vratný spoj bude realizován z Nové Ulice v 15.23 hod. Spoj s odj. 15.10 hod. z Hlavního nádraží bude uspíšen o 3 min. na 15.07 hod. 

Zastávkový jízdní řád platný od 1. 7. 2019: 

Kapesní jízdní řád platný od 1. 7. 2019: 

  

Linka č. 22 - změna přes letní prázdniny

Tři ranní spoje linky č. 22 s odjezdy v 6.26, 6.57 a 7.25 hod. ze zastávky Šlechtitelů nebudou vedeny přes Farmak 

 

Zastávkový jízdní řád: 

Kapesní jízdní řád: 

 

Linka č. 25 - trvalá změna

Vzhledem k častým zpožděním z důvodu velké hustoty provozu na ul. Lipenská dochází ke změně JŘ a prodloužení jízdní doby u jednoho ranního spoje. Spoj s odjezdem ve 4.39 hod. z Hlavního nádraží bude uspíšen o 2 minuty na 4.37 hod. Vratný spoj bude veden z Nového Dvora ve 4.59 hod. s příjezdem na Hlavní nádraží v 5.28 hod.

Zastávkový jízdní řád platný od 1. 7. 2019:

Kapesní jízdní řád platný od 1. 7. 2019: 

 

Linka č. 31 - změna přes letní prázdniny

Nebude prováděn posilový spoj s odjezdem v 7.20 hod. ze zastávky Hlavní nádraží s ukončením v 7.25 hod. na zastávce Chválkovická – Epava a posilový spoj s odjezdem v 7.28 hod. ze zastávky Kubatova s ukončením v 7.37 hod. na zastávce Hlavní nádraží.

 

Kapesní jízdní řád: 

 

Linka č. 50 - trvalá změna

Bude zaveden spoj s odjezdem z Náměstí Hrdinů ve 23.53 hod. přes Náměstí Republiky na Hlavní nádraží s příjezdem v 00.01 hod.

Bude zaveden spoj s odjezdem z Hlavního nádraží ve 4.18 hod. přes Náměstí Republiky na Ladovu, který nahradí zrušený spoj na lince č. 51 ve stejném čase.

Zastávkový jízdní řád platný od 1. 7. 2019:

Kapesní jízdní řád platný od 1. 7. 2019: 

Zároveň od 29. 6. dojde ke změně obsluhy zastávky Palackého. Tuto tramvajovou zastávku nebudou linky 50 a 52 během výluky na Neředín obsluhovat. Místo nich budou zajíždět na zastávky Náměstí Hrdinů "I" a "J". Bližší info na tomto obrázku:


 

Linka č. 51 - trvalá změna

Bude zaveden nový spoj s odjezdem ve 23.18 hod. z Hlavního nádraží s ukončením na zastávce Ladova ve 23.27 hod.

Spoj s odjezdem ve 4.18 hod. z Hlavního nádraží bude zrušen a převeden do linky č. 50.

Zastávkový jízdní řád platný od 1. 7. 2019:

Kapesní jízdní řád platný od 1. 7. 2019: 

 

Všechny aktuality

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Prodejny:

Legionářská 1, Olomouc
+420 585 533 250

po-pá 6:00 - 18:00, so 7:00 - 12:00

Hlavní nádraží, Olomouc
+420 584 148 414

po-pá 5:00 - 19:00, ne 14:00 - 19:00

Ostravská ul., Olomouc
+ 420 585 313 848, 917
po-pá 5:00 - 17:00
(smluvní prodejce)

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2016 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © 2016 WINTERNET s.r.o.