cz en

Menu

Mattoni 1/2Maraton Olomouc - Omezení provozu


V sobotu 15. 6. 2019 budou ve večerních hodinách pořádány na komunikacích města Olomouce, za vyloučení veškerého provozu, běžecké závody s názvem „dm rodinný běh“ a „Mattoni 1/2Maraton Olomouc“.

Rodinný běh bude odstartován v 17.00 hod. na Horním náměstí, 1/2Maraton Olomouc bude odstartován v 19.00 hod. rovněž na Horním náměstí.

Autobusovému a tramvajovému provozu bude umožněn průjezd po komunikacích v trase závodů až do 18.30 hod. (na ul. 17. listopadu v úseku Žižkovo nám. – křižovatka s ul. Wittgensteinova do 16.30 hod.). Tramvajový i autobusový provoz bude poté veden v omezeném režimu až do ukončení provozu.

 

TRAMVAJOVÝ PROVOZ od cca 18.00 hod.

Linky č. 1, 2, 3, 4 a 7

Provoz linek bude předčasně ukončen.

Jízdní řád linky 1
Jízdní řád linky 2 
Jízdní řád linky 3
Jízdní řád linky 4
Jízdní řád linky 7

Linka č. 5

Provoz linky bude posílen na interval 15 min.

Jízdní řád linky 5

Náhradní linka X5

Bude zavedena náhradní tramvajová linka s označením X5, která bude vedena po trase Trnkova – Envelopa – Hlavní nádraží – Pavlovičky a zpět dle jízdního řádu zveřejněného na jednotlivých zastávkách.

Jízdní řád linky X5

Náhradní autobusová doprava X2

V úseku Neředín, krematorium – Foerstrova – Svornosti – Nádraží město – Neředín, krematorium bude zajištěna náhradní autobusová doprava výlukovými autobusy s označením X2. Linka bude provozována dle jízdního řádu zveřejněného na jednotlivých zastávkách.

Jízdní řád linky X2

 

Po trase obsluhují výlukové autobusy zastávky následovně:

Neředín, krematorium – tramvajová zastávka
Hřbitovy – tramvajová zastávka
U Kovárny – tramvajová zastávka
Foerstrova – zastávka linky č. 27 směr Náměstí Hrdinů
Svornosti – zastávka linky č. 27 směr Náměstí Hrdinů
Nádraží město – provizorní zastávka v ul. Litovelská směr Šibeník (v blízkosti žel. přejezdu)
Šibeník – tramvajová zastávka 
Pražská – tramvajová zastávka
U Kovárny – tramvajová zastávka 
Hřbitovy – tramvajová zastávka
Neředín, krematorium – tramvajová zastávka

 

Náhradní autobusová doprava X4

V úseku Nová Ulice – Fakultní nemocnice – Šantovka – Tržnice, plocha – Fakultní nemocnice – Nová Ulice bude zajištěna náhradní autobusová doprava výlukovými autobusy s označením X4. Linka bude provozována dle jízdního řádu zveřejněného na jednotlivých zastávkách.

 Jízdní řád linky X4

Po trase obsluhují výlukové autobusy zastávky následovně:

Nová Ulice – zastávka Nová Ulice směr Centrum Haná
Pionýrská – zastávka linky č. 10
Fakultní nemocnice – zastávka linky č. 10
Šantovka – zastávka linky č. 3 směr Náměstí Hrdinů
Tržnice, plocha – zastávka linky č. 61
Fakultní nemocnice – zastávka linky č. 10 
Pionýrská – zastávka linky č. 10
Nová Ulice – zastávka Nová Ulice směr Centrum Haná

Cestujícím bude umožněn vzájemný přestup mezi linkami 5 a X5 a linkou X4 na zastávce Šantovka.

 

AUTOBUSOVÝ PROVOZ od cca 16.30 hod.

Od cca 16.30 hod. budou autobusové linky č. 13 a 20 vedeny mimo trasu závodu, po objížďce. Od cca 18.20 hod. dojde k úpravě tohoto omezení a k rozšíření omezení i na linky č. 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 a 27 tak, aby od 18.30 hod. nedocházelo ke konfliktům tras půlmaratonu a linek MHD. Provoz linek č. 11, 111, 25, 26, 31, 50, 51 a 52 nebude běžeckými závody omezen.

 

Linka č. 12

Všechny spoje vedené ze zast. Hlavní nádraží do zast. Ladova a zpět budou od 18:20 hod. končit/začínat na zastávce Gymnázium Hejčín.

Změny v obsluze zastávek od cca 18.20 hod.:

 •   Kosmonautů – neobsluhována
 •   Vejdovského směr U Teplárny – neobsluhována
 •   Ladova – neobsluhována

Jízdní řád linky 12

Linka č. 13

Od cca 16.30 hod. budou odjezdy spojů ze zast. Hl. nádraží opožděny
o 4 min, příjezdy spojů do zast. Hlavní nádraží uspíšeny o 3 min.

 Změny v obsluze zastávek od cca 16.30 hod.:

 •   17. listopadu – neobsluhována
 •   Envelopa – neobsluhována
 •   Vejdovského směr Hl. n. – nahrazena zast. pro linku č. 19 směr Hl. n.

Změny v obsluze zastávek od cca 18.20 hod.:

 •   17. listopadu – neobsluhována
 •   Envelopa – neobsluhována
 •   Vejdovského směr U Teplárny – neobsluhována
 •   Vejdovského směr Hl. n. – nahrazena zast. pro linku č. 19 směr Hl. n.

Jízdní řád linky 13

Linka č. 14

Od cca 18.20 hod. nebude linka v úseku Hlavní nádraží – Tržnice a Tržnice – Ladova provozována!  Spoj s odj. v 18.08 hod. ze zast. Ahold bude ukončen na zast. Náměstí Hrdinů.

 Změny v obsluze zastávek od cca 18.20 hod.:

 •   Tržnice (nástup) – nahrazena zast. Tržnice, plocha pro linku č. 61
 •   Tržnice (výstup) – přesunuta na tramvajovou zastávku Tržnice směr Okresní soud
 •   Náměstí Hrdinů – neobsluhována
 •   Na Letné – neobsluhována
 •   U Bristolu – neobsluhována
 •   Hlavní nádraží – neobsluhována
 •   Na Střelnici – neobsluhována
 •   Ladova – neobsluhována

Jízdní řád linky 14

Linka č. 15

Od cca 18.20 hod. bude linka ve směru od zast. Bukovany všemi spoji ukončena na zast. Hlavní nádraží. V úseku Hlavní nádraží – Černovír a Hlavní nádraží – Ladova nebude linka provozována!

Jízdní řád linky 15

 

Linka č. 16

Spoj vedený ze zast. Tabulový vrch ve 23.25 hod. pouze do zastávky Náměstí Hrdinů bude ukončen na zastávce Tržnice, plocha. Spoje vedené ze zastávky Náměstí Hrdinů na Nové Sady a zpět budou započaty a ukončeny na zastávce Tržnice, plocha. Zastávka Nová Ulice směr Centrum Haná bude přesunuta k náhradní autobusové zastávce cca 50 m zpět – pouze pro poslední tři spoje linky č. 16.

Změny v obsluze zastávek od cca 18.30 hod.:

 •   Svornosti – neobsluhována
 •   Náměstí Hrdinů – neobsluhována
 •   Tržnice – nahrazena zastávkou Tržnice, plocha pro linku č. 61
 •   Nová Ulice směr Centrum Haná – přesunuta cca 50 m zpět

Jízdní řád linky 16

 

Linka č. 17

Od cca 18.20 hod. bude linka ve směru od zast. Nemilany všemi spoji ukončena na tramvajové zastávce Tržnice směr Okresní soud. V opačném směru bude pro všechny spoje směr Nemilany výchozí zastávkou Tržnice, plocha. V úseku Farmak – Tržnice a Tržnice – Ladova nebude linka provozována.

Jízdní řád linky 17

 

Linka č. 18

Změny v obsluze zastávek od cca 18.20 hod.:

 •   Tržnice (nástup) – nahrazena zast. Tržnice, plocha pro linku č. 61
 •   Tržnice (výstup) – přesunuta na tramvajovou zastávku Tržnice směr Okresní soud
 •   Náměstí Hrdinů – neobsluhována
 •   Na Střelnici – neobsluhována
 •   Ladova – neobsluhována
 •   Tomkova – nahrazena zastávkou Na Trati
 •   Řepčínská – neobsluhována
 •   Řepčín, škola – nahrazena zastávkou Svatoplukova

 Jízdní řád linky 18

 
 

Linka č. 19

Změny v obsluze zastávek od cca 18.20 hod.:

 •   Kosmonautů – neobsluhována
 •   Vejdovského směr U Teplárny – neobsluhována

Jízdní řád linky 19

 

Linka č. 20

Změny v obsluze zastávek od cca 16.30 hod.:

 •   17. listopadu – neobsluhována
 •   Envelopa – nahrazena zast. na tř. Kosmonautů

Od cca 18.20 hod. bude linka ve směru od zast. Chomoutov škola všemi spoji ukončena na tramvajové zastávce Tržnice směr Okresní soud. V opačném směru bude pro všechny spoje směr Chomoutov, škola výchozí zastávkou Tržnice, plocha. V úseku Farmak – Tržnice nebude linka provozována! Spoje vedené ze zast. Farmak pouze do zastávky Náměstí Hrdinů nebudou realizovány v celé trase. Spoje vedené ze zast. Náměstí Hrdinů směr Chomoutov škola ve 20.28 a 21.27 hod. budou vedeny ze zast. Tržnice, plocha s odj. ve 20.25 a 21.24 hod. Spoje vedené ze zast. Chomoutov, škola pouze do zastávky Náměstí Hrdinů budou vedeny ze zast. Šibeník a budou ukončeny na tramvajové zastávce Tržnice směr Okresní soud.

 Jízdní řád linky 20

Změny v obsluze zastávek od cca 18.20 hod.:

 •   Náměstí Hrdinů – neobsluhována
 •   Tržnice (nástup) – nahrazena zast. Tržnice, plocha pro linku č. 61
 •   Tržnice (výstup) – přesunuta na tramvajovou zastávku Tržnice směr Okresní soud
 •   Envelopa – neobsluhována
 •   17. listopadu – neobsluhována
 •   Černá cesta – neobsluhována
 •   Klášterní Hradisko – neobsluhována
 •   Jablonského – neobsluhována
 •   Stratilova – neobsluhována
 •   Farmak – neobsluhována
 

Linka č. 21

Od cca 18.20 hod. bude provoz linky předčasně ukončen.

Jízdní řád linky 21

 

Linka č. 22

Od cca 18.20 hod. bude linka ve směru od zast. Šlechtitelů všemi spoji ukončena na tramvajové zastávce Tržnice směr Okresní soud. V opačném směru je pro všechny spoje směr Šlechtitelů výchozí zastávkou Tržnice, plocha. V úseku Tržnice – Černovír a Tržnice – Ladova nebude linka provozována.

Jízdní řád linky 22

 

Linka č. 27

Změny v obsluze zastávek od cca 18.20 hod.:

 •   Tržnice (nástup) – nahrazena zast. Tržnice, plocha pro linku č. 61
 •   Tržnice (výstup) – přesunuta na tramvajovou zastávku Tržnice směr Okresní soud
 •   Svornosti - neobsluhována
 •   Náměstí Hrdinů – neobsluhována

Jízdní řád linky 27

 

 

Všechny aktuality

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Prodejny:

Legionářská 1, Olomouc
+420 585 533 250

po-pá 6:00 - 18:00, so 7:00 - 12:00

Hlavní nádraží, Olomouc
+420 584 148 414

po-pá 5:00 - 19:00, ne 14:00 - 19:00

Ostravská ul., Olomouc
+ 420 585 313 848, 917
po-pá 5:00 - 17:00
(smluvní prodejce)

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2016 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © 2016 WINTERNET s.r.o.