cz en

Menu

Změny v jízdném


UPOZORNĚNÍ: Loni vydané studentské průkazy platí až do 30.9.2018, pro vyřízení nových je možno využít náš e-shop: https://eshop.dpmo.cz/

 

Ceny jízdného a poskytované slevy od 1. 9. 2018

Na linkách městské hromadné dopravy provozovaných DPMO, a.s. v zóně 71 se od 1. 9. 2018 ceny občanského a zlevněného jízdného nemění.

Zlevněné (zvláštní) jízdné ve výši max. 25% plného (občanského) jízdného se od 1. 9. 2018 NEUPLATNÍ se souhlasem objednatele (podle ustanovení Výměru MF č.02/2018 (odst. 4 a 7 Přílohy č. 2,), kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami,) na všech spojích linek městské hromadné dopravy provozovaných DPMO, a.s. včetně linek č. 11, 111, 15, 18, 20 za hranicí Statutárního města Olomouce.

Z vícezónových jízdních dokladů zůstávají v prodeji u DPMO, a.s. od 1. 9. 2018 občanské 2-zónové (71+1 navazující zóna) a 3-zónové (71+2 navazující zóny) jízdenky a časové kupóny.

Prodej zlevněných 2-zónových a 3-zónových zlevněných jízdenek, týdenních a měsíčních kupónů budek 1.9.2018 u DPMO UKONČEN. (s ohledem na způsob kompenzace státem nařízených slev linkovým a drážním dopravcům).

Prodej zlevněných vícezónových jízdenek a časových kupónů bude od 1. 9. 2018 nadále možný u dopravců provozujících linkovou a drážní dopravu v rámci IDSOK.

 

V rámci sjednocení typů průkazů budou na předprodeji DPMO od 1.9.2018 zavedeny nové typy průkazů pro zónu 71:

  • Junior 6-18 let (nahradí průkaz Žákovský 6-15 let) – vystavený na základě předloženého dokladu totožnosti nebo žádanky potvrzené zákonným zástupcem u cestujících do 15 let, kteří nevlastní doklad totožnosti. Junioři ve věku od 6 do 18 let (tj. do dne, který předchází dni 18. narozenin), se přepravují za zlevněné časové jízdné 1-denní, 7-denní, měsíční, čtvrtletní, 10-měsíční a roční. Pouze junioři 6 - 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin) mají nárok navíc na zlevněné jednotlivé jízdné.
  • Student 18-26 let (nahradí průkaz Studentský 15-26 let) - vystavený na základě žádanky potvrzené školou nebo učilištěm a po předložení dokladu totožnosti. Žáci a studenti, mimo studentů trvale výdělečně činných, ve věku od 18 do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin) se přepravují za zlevněné časové jízdné 1-denní, 7-denní, měsíční, čtvrtletní, 10-měsíční a roční.
  • Senior 65+ - vystavený na základě předloženého platného dokladu totožnosti a aktuální fotografie. osoby starší 65 let, se přepravují za zlevněné časové jízdné 1denní, 7denní, měsíční, čtvrtletní, 10měsíční a roční.

Všechny již ověřené a vydané žákovské a studentské průkazy před 1.9.2018 zůstávají v platnosti po dobu na nich vytištěnou bez nutnosti výměny.

Od 1.9.2018 budou i nadále na prodejních místech DPMO akceptovány k vystavení časového kupónu nebo poskytnutí slevy průkazy IDSOK, průkazy ISIC a žákovské průkazy v rámci jejich platnosti.

 

Ceník jednotlivých typů jízdného ZDE po 1.9.2018

 

Tipy, jak se vyhnout frontám na začátku září:

TIP 1: Loni vydané studentské průkazy platí až do 30.9.2018, a tak je možné nový průkaz vyřídit až na konci září, kdy poleví hlavní nápor. Pozn. studentský průkaz není totéž co časová jízdenka(týdenní, měsíční, roční apod.)
TIP 2: Pro vyřízení nových studentských průkazů je možno využít také náš e-shop: https://eshop.dpmo.cz/ 
TIP 3: Využijte naši méně frekventovanou prodejnu u autobusového nádraží.

Všechny aktuality

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Prodejny:

Legionářská 1, Olomouc
+420 585 533 250

po-pá 6:00 - 18:00, so 7:00 - 12:00

Hlavní nádraží, Olomouc
+420 584 148 414

po-pá 5:00 - 19:00, ne 14:00 - 19:00

Ostravská ul., Olomouc
+ 420 585 313 848, 917
po-pá 6:00 - 18:00, so,ne 6:00-14:00
(smluvní prodejce)

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Google Plus

Copyright © 2016 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © 2016 WINTERNET s.r.o.