Výměna neplatných jízdenek

Cestující v zóně 71 Olomouc budou od 1. dubna 2020 cestovat jinak. Rada města schválila úpravu tarifu cen jízdného. Celoroční jízdenka bude v olomoucké MHD o 250 korun levnější.

Základní jednotlivé jízdné se totiž po devíti letech zvedne ze současných 14 na 18 korun. Cena SMS jízdenky zůstane stejná a cena za celoroční jízdné se sníží ze současných 3 200 na 2 950 korun. Snížená cena roční jízdenky při nákupu platí od 1. 4. 2020.

Úprava tarifu srovnává od 1. dubna 2020 cenu platby papírovou jízdenkou a úhradu jízdného prostřednictvím platby SMS. Obě přijdou na 18 korun. Doplňkový prodej jízdenek u řidiče se změní ze stávajících 20/10 na 30/15 Kč. 

Ceny časových jízdenek pro zónu 71 s 1denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní a 10měsíční platností zůstávají zachovány.

Rozsah poskytovaných slev na jízdném, případně rozsah bezplatné přepravy, v zóně 71 se od 1.4.2020 rovněž nemění.

Úprava jízdného v zóně 71 Olomouc se dotýká území města Olomouce a obcí Bukovany, Bystrovany, Horka nad Moravou, Samotišky, Skrbeň a Křelov – Břuchotín.

Základní jednotlivé jízdné se zvyšovalo naposledy v roce 2011 z 12 Kč na 14 korun.

Změna tarifu IDSOK od 1. 4. 2020 – výměna jízdenek

Dne 31. 3. 2020 končí platnost jízdenek v ceně:

  • 14 / 7 Kč (občanské / zlevněné jízdné) pro zónu 71 IDSOK v prodejní síti,
  • 20 / 10 Kč pro zónu 71 IDSOK v doplňkovém prodeji u řidičů,
  • 21 Kč (občanská) pro cestu ze zóny 71 + 1 navazující zóna IDSOK v prodejní síti,
  • 28 Kč pro cestu ze zóny 71 + 2 navazující zóny IDSOK z automatů.

Tyto jízdenky jsou od 1. 4. 2020 považovány za neplatné.


Od 1. 4. 2020 vstoupí v platnost v tarifní zóně 71 IDSOK jízdenky s možností přestupu nebo přerušení jízdy v ceně:

  • 18 / 9 Kč (občanské / zlevněné jízdné) pro zónu 71 IDSOK v prodejní síti,
  • 30 / 15 Kč pro zónu 71 IDSOK v doplňkovém prodeji u řidičů,
  • 25 Kč (občanská) pro cestu ze zóny 71 + 1 navazující zóna IDSOK v prodejní síti,
  • 32 Kč pro cestu ze zóny 71 + 2 navazující zóny IDSOK z automatů.

Dne 20. 3. 2020 bude pro cestující veřejnost zahájen prodej nových jízdenek na prodejnách DPMO, a.s. (na Legionářské ulici a ve vestibulu Hl. nádraží).

Od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 bude umožněna cestujícím na prodejnách jízdenek DPMO, a.s. výměna jízdenek s ukončenou platností za nové jízdenky s doplatkem rozdílu v ceně nebo vyplacení hotovosti ve výši vráceného jízdného. K výměně budou přijímány rovněž nepoužité jízdenky s ukončenou platností z prodejních automatů, případně z doplňkového prodeje u řidičů.

Dne 20. 3. 2020 bude smluvním prodejcům zahájen prodej nových jízdenek v hlavní pokladně DPMO, a.s. (Koželužská ulice).

Od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 bude smluvním prodejcům umožněno v hlavní pokladně DPMO, a.s. vrátit jízdenky s končící platností za hotovost ve výši vráceného jízdného.

Automaty na výdej jízdenek budou od 1. 4. 2020 postupně bez odstávek v provozu nastavovány na nový tarif. Jízdenky vydané automaty po 31. 3. 2020 v cenách před změnou tarifu budou při kontrolách tolerovány do provedení změny nastavení automatů.

Cena SMS jízdenky a ceny časových jízdenek s 1 denní, 7 denní, měsíční, čtvrtletní a 10 měsíční platností se od 1. 4. 2020 nemění. Rozsah poskytovaných slev na jízdném a bezplatné přepravy se od 1. 4. 2020 rovněž nemění.

Cena roční jízdenky se od 1. 4. 2020 snižuje z 3200 / 1600 Kč na 2950 / 1475 Kč (občanské / zlevněné jízdné).

 

 

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.