cz en

Menu

Jízdné platné od 1. 4. 2020

UPOZORNĚNÍ:
Pro vyřízení časových kupónů ve všech tarifních kategoriích je možné využít náš e-shop: https://eshop.dpmo.cz/

 


CENÍK JÍZDNÉHO V ZÓNĚ 71 IDSOK PLATNÝ OD 1. 4. 2020

 

Základní jednotlivé jízdné a časové platnosti

typ
jízdenky
základní jízdné
občanské / zlevněné
časová platnost
v pracovní / ostatní dny
 
zóna 71 18 / 9 Kč * 40 / 60 minut přestupní

 * jízdenky v doplňkovém prodeji u řidičů s přirážkou 12 / 6 Kč,

 • za zlevněné základní jízdné se v zóně 71 přepravují cestující od 6 let až do dovršení 15. roku (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin) – od 10 let ve spojení s průkazem dopravců, cestovním pasem, občanským nebo žákovským průkazem
 • placení dovozného za zavazadla ve výši zlevněného jízdného pro jednotlivou jízdu v zóně 71 podléhá přeprava dětského kočárku bez dítěte, zavazadla nad rozměry 30 x 40 x 60 cm, zavazadla tvaru válce přesahující délku 150 cm a průměr 10 cm, tvaru desky přesahující rozměry 80 x 100 x 5 cm, zavazadla s hmotností nad 25 kg a psa bez schrány

Časové jízdné

typ
jízdenky
1denní
obč. / zlev.
7denní
obč. / zlev.
měsíční
obč. / zlev.
čtvrtletní
obč. / zlev.
10měsíční
pouze zlev.
roční
obč. / zlev.
zóna 71 46 / 23 Kč 126 / 63 Kč 350 / 175 Kč 900 / 450 Kč 1 350 Kč 2 950 / 1 475 Kč

Časové jízdenky, s výjimkou 1denní, jsou nepřenosné, vázané na průkaz DPMO, průkaz IDSOK nebo na platný průkaz ISIC nebo žákovský průkaz u studentů do 26 let.

Zlevněná časová jízdenka s 1-denní nebo delší platností je v zóně 71 přiznána:

 • cestujícím od 6 let až do dovršení 18. roku (tj. do dne, který předchází dni 18. narozenin), studentům s výjimkou studentů trvale výdělečně činných ve věku od 18 do 26 let (do dne, který předchází dni 26. narozenin), důchodcům – poživatelům důchodu starobního a důchodu pro invaliditu 3. stupně a osobám do 65 let věku (tj. do dne, který předchází dni 65. narozenin).

Nárok na roční Senior Pas v ceně 20 Kč pro zónu 71 je přiznán:

 • důchodcům - členům Vojenského sdružení rehabilitovaných v ČR, Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů ČR, Sdružení bývalých politických vězňů ČR a Svazu PTP-VTNP na základě dokl. totožnosti a průkazu člena.

Nárok na roční Kapka Pas v ceně 300 Kč pro zónu 71 je přiznán:

 • držitelům zlaté Janského medaile ve spojení s průkazem vystaveným dopravcem DPMO po předložení platného dokladu totožnosti, průkazu držitele zlaté Janského medaile ČČK a aktuální fotografie.

Bezplatně se v zóně 71 přepravují:

 • děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let
 • cestující od 65 let věku,
 • držitelé průkazu ZTP a ZTP-P včetně průvodce nebo vodícího psa nevidomého,
 • pracovníci státního odborného dozoru v dopravě a kontrolní pracovníci Koordinátora IDSOK.

Smluvní jízdné se v zóně 71 poskytuje:

 • příslušníkům Policie ČR KŘP Olomouckého kraje,, strážníkům a zaměstnancům Městské policie Olomouc vč. zavazadel a psů,
 • zaměstnancům Magistrátu města Olomouce v pracovní dny v čase 6 - 18 hod. na základě přenosné jízdenky a zaměstnanecké průkazky,
 • držitelům vydaného parkovacího lístku z podzemního parkoviště u hlavního nádraží ČD s dobou platnosti 60 minut od vydání,
 • držitelům karty „Olomouc Region Card“ v době její platnosti,
 • držitelům skupinové víkendové jízdenky ČD + MHD Olomouc (platí u DPMO a ČD).

Úplné znění tarifu IDSOK, přílohy a ceníky zde


 

BEZPLATNÁ přeprava Seniorů od 65 let od 1. července 2019

Dne 14. 1. 2019 schválila na svém zasedání  Rada města Olomouce bezplatnou přepravu všech cestujících od 65 let věku bez ohledu na místo bydliště s platností od 1. 7. 2019. Nárok na bezplatnou přepravu prokáže cestující od 65 let věku při kontrole předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu nebo jiného osobního dokladu, který obsahuje fotografii a údaj o datu narození, případně průkazu IDSOK nebo průkazu vystaveného u DPMO.

Schválení bezplatné přepravy se netýká důchodců do 65 let, kteří i nadále budou mít nárok na zlevněné 1 denní až roční jízdné.

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.