cz en

Menu

Jízdné po 1. 9. 2018

Ceny jízdného a poskytované slevy od 1. 9. 2018

Na linkách městské hromadné dopravy provozovaných DPMO, a.s. v zóně 71 se od 1. 9. 2018 ceny občanského a zlevněného jízdného nemění.

Zlevněné (zvláštní) jízdné ve výši max. 25% plného (občanského) jízdného se od 1. 9. 2018 NEUPLATNÍ se souhlasem objednatele (podle ustanovení Výměru MF č.02/2018 (odst. 4 a 7 Přílohy č. 2,), kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami,) na všech spojích linek městské hromadné dopravy provozovaných DPMO, a.s. včetně linek č. 11, 111, 15, 18, 20 za hranicí Statutárního města Olomouce.

Z vícezónových jízdních dokladů zůstávají v prodeji u DPMO, a.s. od 1. 9. 2018 občanské 2-zónové (71+1 navazující zóna) a 3-zónové (71+2 navazující zóny) jízdenky a časové kupóny.

Prodej zlevněných 2-zónových a 3-zónových zlevněných jízdenek, týdenních a měsíčních kupónů je k 1.9.2018 u DPMO UKONČEN (s ohledem na způsob kompenzace státem nařízených slev linkovým a drážním dopravcům).

Prodej zlevněných vícezónových jízdenek a časových kupónů je od 1. 9. 2018 nadále možný u dopravců provozujících linkovou a drážní dopravu v rámci IDSOK.

V rámci sjednocení typů průkazů jsou na předprodeji DPMO od 1.9.2018 zavedeny nové typy průkazů pro zónu 71:

  • Junior 6-18 let (nahradí průkaz Žákovský 6-15 let) – vystavený na základě předloženého dokladu totožnosti nebo žádanky potvrzené zákonným zástupcem u cestujících do 15 let, kteří nevlastní doklad totožnosti. Junioři ve věku od 6 do 18 let (tj. do dne, který předchází dni 18. narozenin), se přepravují za zlevněné časové jízdné 1-denní, 7-denní, měsíční, čtvrtletní, 10-měsíční a roční. Pouze junioři 6 - 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin) mají nárok navíc na zlevněné jednotlivé jízdné.
  • Student 18-26 let (nahradí průkaz Studentský 15-26 let) - vystavený na základě žádanky potvrzené školou nebo učilištěm a po předložení dokladu totožnosti. Žáci a studenti, mimo studentů trvale výdělečně činných, ve věku od 18 do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin) se přepravují za zlevněné časové jízdné 1-denní, 7-denní, měsíční, čtvrtletní, 10-měsíční a roční.
  • Senior 65+ - vystavený na základě předloženého platného dokladu totožnosti a aktuální fotografie. osoby starší 65 let, se přepravují za zlevněné časové jízdné 1denní, 7denní, měsíční, čtvrtletní, 10měsíční a roční. Od 1. 7. 2019 budou mít cestující přepravu zdarma.

Všechny již ověřené a vydané žákovské a studentské průkazy před 1.9.2018 zůstávají v platnosti po dobu na nich vytištěnou bez nutnosti výměny.

Od 1.9.2018 jsou i nadále na prodejních místech DPMO akceptovány k vystavení časového kupónu nebo poskytnutí slevy průkazy IDSOK, průkazy ISIC a žákovské průkazy v rámci jejich platnosti.

Akceptace průkazů ISIC, IDSOK a žákovských průkazů
k nákupu časových jízdenek na prodejnách DPMO
pdf Typ souboru: PDF 101 kB
Zavedení SMS jízdenek na linkách DPMO
základní informace a podmínky použití SMS jízdenky
pdf Typ souboru: PDF 104 kB
Platební automat P4U - www.Payment4U.eu
prodej jízdenek a časových kupónů na MHD a integrovanou dopravu
pdf Typ souboru: PDF 57 kB
Žádanka Junior 6-18 let
pro cestující od 6 do 18 let věku
pdf Typ souboru: PDF 1 MB
Žádanka Student 18-26 let
pro žáky a studenty od 15 do 26 let věku
pdf Typ souboru: PDF 2 MB

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Prodejny:

Legionářská 1, Olomouc
+420 585 533 250
po-pá 6:00 - 18:00

Hlavní nádraží, Olomouc
+420 584 148 414
po-pá 5:00 - 19:00

Ostravská ul., Olomouc
+ 420 585 313 848, 917
po-pá 5:00 - 17:00
(smluvní prodejce)

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Copyright © 2021 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.