cz en

Menu

Jízdné po 1. 9. 2018

Ceny jízdného a poskytované slevy od 1. 9. 2018

Na linkách městské hromadné dopravy provozovaných DPMO, a.s. v zóně 71 se od 1. 9. 2018 ceny občanského a zlevněného jízdného nemění.

Zlevněné (zvláštní) jízdné ve výši max. 25% plného (občanského) jízdného se od 1. 9. 2018 NEUPLATNÍ se souhlasem objednatele (podle ustanovení Výměru MF č.02/2018 (odst. 4 a 7 Přílohy č. 2,), kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami,) na všech spojích linek městské hromadné dopravy provozovaných DPMO, a.s. včetně linek č. 11, 111, 15, 18, 20 za hranicí Statutárního města Olomouce.

Z vícezónových jízdních dokladů zůstávají v prodeji u DPMO, a.s. od 1. 9. 2018 občanské 2-zónové (71+1 navazující zóna) a 3-zónové (71+2 navazující zóny) jízdenky a časové kupóny.

Prodej zlevněných 2-zónových a 3-zónových zlevněných jízdenek, týdenních a měsíčních kupónů je k 1.9.2018 u DPMO UKONČEN (s ohledem na způsob kompenzace státem nařízených slev linkovým a drážním dopravcům).

Prodej zlevněných vícezónových jízdenek a časových kupónů je od 1. 9. 2018 nadále možný u dopravců provozujících linkovou a drážní dopravu v rámci IDSOK.

V rámci sjednocení typů průkazů jsou na předprodeji DPMO od 1.9.2018 zavedeny nové typy průkazů pro zónu 71:

  • Junior 6-18 let (nahradí průkaz Žákovský 6-15 let) – vystavený na základě předloženého dokladu totožnosti nebo žádanky potvrzené zákonným zástupcem u cestujících do 15 let, kteří nevlastní doklad totožnosti. Junioři ve věku od 6 do 18 let (tj. do dne, který předchází dni 18. narozenin), se přepravují za zlevněné časové jízdné 1-denní, 7-denní, měsíční, čtvrtletní, 10-měsíční a roční. Pouze junioři 6 - 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin) mají nárok navíc na zlevněné jednotlivé jízdné.
  • Student 18-26 let (nahradí průkaz Studentský 15-26 let) - vystavený na základě žádanky potvrzené školou nebo učilištěm a po předložení dokladu totožnosti. Žáci a studenti, mimo studentů trvale výdělečně činných, ve věku od 18 do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin) se přepravují za zlevněné časové jízdné 1-denní, 7-denní, měsíční, čtvrtletní, 10-měsíční a roční.
  • Senior 65+ - vystavený na základě předloženého platného dokladu totožnosti a aktuální fotografie. osoby starší 65 let, se přepravují za zlevněné časové jízdné 1denní, 7denní, měsíční, čtvrtletní, 10měsíční a roční. Od 1. 7. 2019 budou mít cestující přepravu zdarma.

Všechny již ověřené a vydané žákovské a studentské průkazy před 1.9.2018 zůstávají v platnosti po dobu na nich vytištěnou bez nutnosti výměny.

Od 1.9.2018 jsou i nadále na prodejních místech DPMO akceptovány k vystavení časového kupónu nebo poskytnutí slevy průkazy IDSOK, průkazy ISIC a žákovské průkazy v rámci jejich platnosti.

Akceptace průkazů ISIC, IDSOK a žákovských průkazů
k nákupu časových jízdenek na prodejnách DPMO
pdf Typ souboru: PDF 266 kB
Zavedení SMS jízdenek na linkách DPMO
základní informace a podmínky použití SMS jízdenky
pdf Typ souboru: PDF 104 kB
Platební automat P4U - www.Payment4U.eu
prodej jízdenek a časových kupónů na MHD a integrovanou dopravu
pdf Typ souboru: PDF 57 kB
Žádanka Junior 6-18 let
pro cestující od 6 do 18 let věku
pdf Typ souboru: PDF 88 kB

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.