cz en

Menu

Milostivé léto II

Novelou exekučního řádu (tzv. Milostivé léto II) má každý dlužník DPMO, u kterého již probíhá exekuce, možnost zbavit se vysokých exekučních poplatků a úroků, které navýšily původní dluh.

Od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022 stačí uhradit exekutorovi jistinu, v případě pohledávek vůči DPMO se jedná o pokutu 1500 Kč nebo její nedoplacenou část, a zaplatit náklady na zastavení exekuce ve výši 1815 Kč.

Milostivé léto II se vztahuje pouze na exekuce, které byly zahájeny před 28. 10. 2021.

Pokud má dlužník s pohledávkami za jízdy bez platného jízdního dokladu, které již jsou v exekuci, zájem využít Milostivé léto, je nutné využít následující postup:

Kontaktovat emailem na adrese pokuty@dpmo.cz nebo osobně pracoviště přepravně-tarifního odboru - Legionářská 1, Olomouc, 3. přepážka, provozní doba:

  • pondělí / středa                      7:30 – 12:00 hod., 13:00 – 17:00 hod.
  • úterý / čtvrtek / pátek            7:30 – 12:00 hod., 13:00 – 14:30 hod.

Na tomto pracovišti budou dlužníkům vyhledány v evidenci potřebné údaje o exekučních spisech s pohledávkami vůči DPMO a poskytnuty kontaktní údaje na příslušný exekutorský úřad.

 

2. Požádat co nejdříve exekutora doporučeným dopisem o vyčíslení aktuální dlužné jistiny, uvést, kam zaslat odpověď, a doplnit informaci, že se jedná o akci Milostivé léto. Žádost je nutné odeslat nejpozději 15. 11. 2022.

Exekutora je vhodné kontaktovat i v případě, že již dříve probíhaly splátky dlužné částky a ověřit si tak, zda byly splátky zahrnuty na jistinu nebo na náklady exekuce, případně úroky.

 

3. Po obdržení odpovědi je potřeba zaslat nebo složit na účet exekutora nesplacenou jistinu, kterou exekutor sdělil, a 1815 Kč za náklady na ukončení exekuce.

U platby je nutné uvést správně všechny náležitosti a variabilní symbol dle pokynů exekutora.Platba musí být připsána na účet exekutora v termínu od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022.

 

4. Exekutor po splacení dlužné jistiny a nákladu na zastavení exekuce vydá rozhodnutí, kterým dlužníka osvobodí od placení zbytku dluhu. 
Doporučuje se po provedení platby kontaktovat exekutora pro ověření, že vše proběhlo v pořádku.

Pokud pohledávka ještě není v exekuci nebo je dlužník v insolvenčním řízení, pak nelze Milostivé léto uplatnit.

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2022 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.